V.I.A.C. pozýva na online biblický kurz s názvom “V rabínskej škole” 

TK KBS, bko, ml; rp | 22. 12. 2020 09:25Trstená 22. december (TK KBS) “V rabínskej škole” je názov biblického kurzu, ktorý organizuje V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pôsobiaci v Trstenej na Orave. Na kurze môžu prihlásený zažiť výnimočnú príležitosť vyučovania Svätého písma rabínskym spôsobom.

Biblický kurz “V rabínskej škole” bude prebiehať online prostredníctvom ZOOM. Kurz začína 7. januára 2021 a končí 4. marca 2021. Vyučovanie bude každý štvrtok od 18:00 do 20:00. Cena kurzu je 80€ za online prednášky. 70€ je vianočná zľava, ktorá trvá do 22. decembra 2020. Registrácia je možná do 4. januára 2021 alebo do naplnenia kapacity.

Téma kurzu je “viera Abraháma” a povedie ho Jean-Marie Elie Setbon - bývalý rabín, konvertita na katolícku vieru a autor knihy “Od jarmulky po kríž”. Hoci sa narodil v židovskej rodine v Paříži, už v detstve chodil tajne do baziliky Sacre Coeur, pretože bol fascinovaný Kristom na kríži. 

Kurz je zložený z 9 jednotlivých online stretnutí inšpirovaných rabínskou školou, na ktorých budú účastníci študovať Božie slovo. Účastníci kurzu začnú postavou otca viery, ktorému sa podarilo všetkého sa vzdať, keď počul Boží hlas. Počas kurzu Jean-Marie naučí tiež účastníkov ako sa dá modliť s Božím slovom.

Viac informácií je možné nájsť na stránke ozviac.sk.

Trstena, rabin, plagat

TK KBS informoval Branislav Kožuch
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021