Vladyka Babjak pozýva veriacich, aby neochabovali na duchu a modlili sa

TK KBS, rp; ml | 22. 12. 2020 09:54Prešov 22. decembra (TK KBS) Prešovská archieeparchia prijíma nariadenie o zákaze verejných bohoslužieb v okresoch Svidník a Stropkov veľmi bolestivo, obzvlášť keď vstupujeme do sviatkov Kristovho narodenia, no ochrana života a zdravia tých najkrehkejších musí byť na prvom mieste.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pozýva všetkých veriacich z dotknutých okresov, aby neochabovali na duchu, ale modlili sa za zastavenie šírenia pandémie, prinavrátenie zdravia chorým a dodanie potrebnej sily pre všetkých unavených a vyčerpaných zdravotníkov. Arcibiskup Ján uisťuje veriacich o svojej blízkosti a do týchto ťažkých chvíľ udeľuje všetkým svoje archijerejské požehnanie.

Zákaz verejných bohoslužieb, služieb Božích a spovedí až do odvolania sa vzťahuje na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom vo Veľkom Krtíši aj v okrese Veľký Krtíš a na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Svidníku aj pre okresy Svidník a Stropkov.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021