Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (52)

TK KBK, ml; ml | 21. 12. 2020 07:00Bratislava 21. decembra (TK KBS) TK KBS prináša výber z programu biskupov (52. týždeň).

-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

MONS. JOZEF HAĽKO (bratislavský pomocný biskup)

Pondelok 21. decembra 2020:

- 17:30 Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Bratislave

Štvrtok 24. decembra 2020:

- 21:30 Svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave

Zdroj: sr. Celina CFSF, Alena Valiašková (sekretariat pomocného biskupa)

-------------------------------

TRNAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. JÁN OROSCH (trnavský arcibiskup)

Pondelok 21. decembra 2020:

- bežný pracovný program z domu (home office)

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 22. decembra 2020:

- bežný pracovný program z domu (home office)

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 23. decembra 2020:

- bežný pracovný program z domu (home office)

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 24. decembra 2020:

- o 16:30 sa spoločne s najbližšími spolupracovníkmi pomodlí Prvé vešpery zo slávnosti Narodenia Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, aby tak spoločne začali oslavu vianočných sviatkov narodenia Spasiteľa Ježiša Krista

- o 17:00 bude pokračovať spolu s najbližšími spolupracovníkmi v oslave Vianoc štedrou večerou v malom refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 25. decembra 2020:

- o 00:00 celebruje pontifikálnu polnočnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

- o 11:30 celebruje pontifikálnu svätú omšu vo dne v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 26. decembra 2020:

- o 11:30 celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti sv. Štefana, prvého mučeníka

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 27. decembra 2020:

- o 11:30 celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Svätej rodiny

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

* MONS. BERNARD BOBER (košický arcibiskup metropolita)

Pondelok 21. decembra 2020:

- 10:00 Pohreb kňaza, Kostol sv. Jozefa, Víťaz

Štvrtok 24. decembra 2020:

- 24:00 Polnočná svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Piatok 25. decembra 2020:

- 9:00 Svätá omša v priamom prenose Slovenského rozhlasu, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Sobota 26. decembra 2020:

- 7:45 Svätá omša a požehnanie novoinštalovaného organa, Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov

Nedeľa 27. decembra 2020:

- 8:30 Svätá omša s požehnaním rodín v priamom prenose Rádio Lumen, Kostol Svätej Rodiny, Košice - Furča

Štvrtok 31. decembra 2020:

- 15:00 Ďakovná svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Piatok 1. januára 2021:

- 10:30 Svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Nedeľa 3. januára 2021:

- 10:30 Svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

* MONS. MAREK FORGÁČ (košický pomocný biskup)

Štvrtok 24. decembra 2020:

- 22:00 Svätá omša, Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov

Piatok 25. decembra 2020:

- 9:30 Svätá omša, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Sobota 26. decembra 2020:

- 7:30 Svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Nedeľa 27. decembra 2020:

- 10:30 Svätá omša s požehnaním rodín, Kostol sv. Rity (augustiniáni), Košice

Štvrtok 31. decembra 2020:

- 17:00 Ďakovná svätá omša, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Piatok 1. januára 2021:

- 10:00 Svätá omša, Kostol sv. Ondreja, Košice - Podhradová

Nedeľa 3. januára 2021:

- 9:00 Svätá omša, Kostol Kráľovnej pokoja, Košice - Juh

Zdroj: Jozef Kmec (tajomník)

-----------------------------------------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. STANISLAV STOLÁRIK (rožňavský biskup)

Štvrtok 24. decembra 2020:
- 24:00 Polnočná svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (vysielaná Rádiom Lumen)


Piatok 25. decembra 2020:

- 10:00 Svätá omša na Slávnosť Narodenia Pána v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave


Sobota 26. decembra 2020:

- 11:00 Svätá omša v Kostole sv. Anny v Rožňave

Nedeľa 27. decembra 2020:

- 10:00 Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Štvrtok 31. decembra 2020:


- 16:00 Ďakovná svätá omša na konci občianskeho roka v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Piatok 1. januára 2021:

10:00 Svätá omša na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Nedeľa 3. januára 2021:

- 10:00 Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Streda 6. januára 2021:

- 18:00 Svätá omša na Slávnosť Zjavenia Pána v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave (vysielaná Rádiom Lumen)

Zdroj: Rožňavská diecéza

----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

* MONS. JÁN BABJAK (prešovský arcibiskup metropolita)

Štvrtok 24. decembra 2020 / Predvečer Narodenia Ježiša Krista:

- 7:00 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – Kráľovské hodinky

- 15:00 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

- 21:00 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – Veľké povečerie s lítiou

 

Piatok 25. decembra 2020 / Narodenie Ježiša Krista:

- 8:00 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia

 

Sobota 26. decembra 2020 / Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

- Svätá liturgia

 

Nedeľa 27. decembra 2020:

- Svätá liturgia

-

Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Presov, katedrala, Vianoce, sviatky

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

* MONS. PETER RUSNÁK (bratislavský eparcha)

Štvrtok 24. decembra 2020, Predvečer Narodenia Pána


Bratislava – Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave – predsedá liturgickým sláveniam:

- 15:00 predsedá sláveniu sv. liturgie s večierňou

- 21:30 predsedá Veľkému povečeriu s lítiou

Piatok 25. decembra 2020, Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Bratislava

Katedrála – 9:00 archijerejská sv. liturgia

Sobota 26. decembra 2020 – Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
Bratislava

– Katedrála – 10:30 archijerejská sv. liturgia

Nedeľa 27. decembra 2020 – Nedeľa po Kristovom narodení. Svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
Bratislava

– Katedrála – archijerejská sv. liturgia

Zdroj: Stanislav Gábor (hovorca eparchie)

----------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021