Nasýtiť hladné dieťa môžeme priamo pri svojom vianočnom stole

TK KBS, vpo, ml; pz | 18. 12. 2020 10:49Bratislava 18. decembra (TK KBS) V čase adventu a Vianoc pripravilo charitatívne hnutie Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá) možnosť za náš vianočný stôl symbolicky posadiť dieťa žijúce v extrémnej chudobe vo svete a príspevkom 18,30 € mu tak poskytnúť jedlo na celý školský rok v mieste jeho vzdelávania.

Mary’s Meals prichádza s myšlienkou „Vianočného stola“, ktorou chce dať ľuďom možnosť konať malé skutky lásky a obdarovať tých, ktorí to naozaj potrebujú. „Táto myšlienka je nám na Slovensku veľmi blízka, keďže máme tradíciu pripraviť miesto pri štedrovečernom stole pre núdzneho či pocestného. Tento slovenský zvyk je často len symbolickým gestom, avšak tieto Vianoce sa toto gesto môže stať reálnym skutkom“, hovorí Adam Skirčák, dobrovoľník Mary’s Meals Slovensko, ktorý stál pri zrode myšlienky natočiť video spot o prázdnom tanieri pri Vianočnom stole.

Pri virtuálnom vianočnom stole dostupnom na www.vianocnystol.sk môže človek prestrieť svojim príspevkom jedno alebo viac miest – tanierov pre núdzne deti. Každý, kto prispeje, posadí symbolicky k spoločnému stolu dieťa a zabezpečí mu jedlo nielen na Vianoce, ale počas celého školského roka. „Takto môžeme osláviť Vianoce spoločne ako rodina, napriek tomu, že sme od seba vzdialení. Pre dieťa, ktorému pomôžem sa stávam darom, a zároveň sa ono stáva rovnakým darom pre mňa“, dodáva Skirčák.

Cena jedného taniera pri vianočnom stole je 18,30 €, čo sú priemerné náklady potrebné na zabezpečenie jedného jedla denne počas celého školského roka prostredníctvom Mary’s Meals. Takáto suma je možná iba vďaka tomu, že príprava a podávanie jedla je v rukách miestnych dobrovoľníkov – väčšinou rodičiov detí - ktorých je po svete vyše 80 tisíc. Organizácia im poskytne suroviny na prípravu jedla, ktoré sú - pokiaľ je to možné - nakupované od lokálnych farmárov, čím sa podporuje zároveň ekonomika krajiny.

Podpora Mary‘s Meals zo Slovenska funguje tiež výlučne vďaka dobrovoľníkom, ktorí si náklady na fungovanie hradia sami alebo s pomocou sponzorov a 100 % všetkých prijatých príspevkov putuje priamo na projekt školského stravovania Mary’s Meals. Do podpory tohto jedinečného projektu sa Slovensko zapája od roku 2019, pričom Slováci doteraz na diaľku podporili ročné stravovanie už pre vyše 15 tisíc detí žijúcich v extrémnej chudobe v rozvojových krajinách.

Pomoc deťom v chudobných krajinách už 18 rokov organizuje medzinárodné charitatívne hnutie Mary’s Meals bojujúce proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Spontánna myšlienka pomoci začala sýtením prvých 200 detí v africkom Malawi a dnes svoje každodenné jedlo v školách dostáva už 1 667 067 detí v najchudobnejších komunitách v 19 krajinách sveta. Jednoduché jedlá dodávajú deťom potrebnú energiu na učenie a vďaka vzdelaniu dostávajú šancu na lepšiu budúcnosť.

Do vianočnej akcie je možné zapojiť sa na stránke www.vianocnystol.sk a viac informácii o práci Mary’s Meals je možné nájsť na stránke www.marysmeals.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021