Vyšlo sviatočné dvojčíslo Katolíckych novín a nové Don Bosco dnes

TK KBS, tk, ml; pz | 16. 12. 2020 09:00Bratislava 16. decembra (TK KBS) Vyšli sviatočné dvojčíslo Katolíckych novín a nové Don Bosco dnes. Pri tejto príležitosti prinášame ich avíza.

-----------------------------------------------------------------

Katolícke noviny 51-52/2020:

Najnovšie Katolícke noviny vychádzajú ako sviatočné dvojčíslo na 64 stranách. Ich súčasťou je aj 24-stranová magazínová príloha Vianoce a nástenný kalendár na rok 2021.

Prinášajú sviatočný príhovor bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý hovorí, že Vianoce nás pozývajú, aby sme vstúpili do Božieho ticha. Utíšiť sa znamená dať si do poriadku svoje vnútro. Znamená to nestarať sa len o veci, ktoré môžeme ukázať a dať vidieť iným. Ticho znamená tiež nehľadieť iba na to, čo zaváži pred ľuďmi. Ticho znamená rozvinúť vnútorné vnímanie, prebudiť svedomie, prebudiť zmysel pre večnosť v nás, prebudiť schopnosť počúvať Boha.

Rozprávajú sa s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom o jeho jubileu – 70 rokoch života, ale aj o aktuálnej koronakríze. „Napriek tomu, že si teraz musíme zachovávať odstup jeden od druhého, nesmieme v sebe budovať odstup od úcty k životu a k duchovným hodnotám, pretože v takýchto vypätých, zlomových situáciách všetko padá do prachu tejto zeme. No z tohto popola treba vybrať to, na čom postavíme našu budúcnosť,“ zdôrazňuje košický arcibiskup Bernard Bober.

Ponúkajú aj interview so známym slovenským hercom Jánom Gallovičom. Ako tvrdí, dobrá divadelná hra je koncentrovaná ľudská múdrosť. Ján Gallovič pôsobí na divadelných doskách od roku 1983. Našiel sa v činohrách aj muzikáloch, rovnako tiež v dabingu.

Katolícke noviny upozorňujú na to, aby sa vianočné motívy nestali iba gýčom ľudských emócií. Na Vianoce Kristus – svetlo sveta vstupuje do nášho života, aby nás ožiarilo pravdou a láskou. V tom nachádzajme pravú inšpiráciu prežiť sviatky Pánovho narodenia v plnosti kresťanského povolania.

Formou otázok a odpovedí, ktoré si často kladú aj mnohí kresťania, Katolícke noviny vysvetľujú, čo nám o slávení Vianoc hovorí Biblia. Úlohou Svätého písma nie je poskytnúť vyčerpávajúce svedectvá a informácie svojej doby, ale skôr zaznamenať to, čo bolo podstatné pre rodiacu sa kresťanskú komunitu z hľadiska právd viery.

Predstavujú život a dielo renomovaného slovenského keramikára Jozefa Sušienku. Katolícke noviny navštívili v jeho sprievode aj výstavu v priestoroch hlohoveckého zámku. Jozef Sušienka tam spoločne so svojím dobrým priateľom Miroslavom Cipárom nedávno predstavil výber vlastnej tvorby pod názvom sú...ZNENIE.

Pripomínajú si 40. výročie vyhlásenia svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Pre väčšinu ľudí bol 31. december 1980 dňom, keď sa lúčili so starým rokom a chystali sa privítať nový. Možno si vtedy len málokto v Európe uvedomil, nehovoriac o východnej, ktorá bola uzatvorená takzvanou železnou oponou, aký to je v skutočnosti významný deň. Pápež Ján Pavol II. apoštolským listom Egregiae virtutis viri - muži vynikajúcich čností povýšil našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda na spolupatrónov Európy.

Približujú životný príbeh troch mužov, ktorých spájal spoločný znak - nekompatibilní s politickým systémom, teda s totalitným režimom v bývalom Československu. Ľudia takzvanej „druhej kategórie“ slúžili vlasti v tých najhorších podmienkach v Pomocných technických práporoch. Prežiť sa im podarilo aj vďaka viere. Zaspomínali si na Vianoce, ktoré ich boleli na srdci.

Katolícke noviny v reportáži pozývajú na návštevu farnosti, kde majú sviatok Svätej rodiny každý deň. Na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná trenčianska paneláková farnosť. Keď však do nej nazriete, pocítite prijatie a teplo rodiny. A to naozaj veľkej farskej rodiny vo farnosti Svätej rodiny na sídlisku Trenčín-Juh, ktorá ani nemohla dostať lepších patrónov.

Vysvetľujú, čo predchádza tomu, kým ryba príde nielen na vianočný stôl. Ryby pochádzajúce z chovov na Slovensku sú vynikajúcej akosti. Kým sa ryba dostane na náš stôl, prejde dosť času. Katolícke noviny chceli vedieť, ako chovatelia zvládajú celý chovný proces.

Rozprávajú sa s Františkom Beerom, ktorý sa už vo svojom mladom veku sa zaradil medzi známych slovenských organistov. Priznáva, že je preňho veľkou cťou, keď môže pravidelne sprevádzať hrou na organe slávnostné bohoslužby v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ako aj na iných miestach Košickej arcidiecézy.

Približujú, ako slávia Narodenie Pána veriaci v Kamerune. Sestra Stellamaris Tóthová, SDR, ktorá tam pôsobí už niekoľko rokov, píše autentické svedectvo o oslave narodenia „Náčelníka náčelníkov“.

Katolícke noviny prajú všetkým svojim čitateľom milostiplné, požehnané a pokojné vianočné sviatky.

TK KBS informovala Zuzana Artimová

-----------------------------------------------------------------

Don Bosco dnes 2020/06

Saleziánske dielo v Košiciach na Troch hôrkach v tomto roku slávilo 11 rokov svojej existencie. Po Prešove je druhým najmladším strediskom na Slovensku. Ako vyzeral život tohto diela pri jeho zrode a ako vyzerá dnes, sa dozviete v poslednom tohtoročnom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Skús to s Bibliou. Pod týmto názvom vyšla v Roku Božieho slova, ktorý sa skončil na sviatok svätého Hieronyma 30. 9. 2020, kniha saleziánky Dagmar Kráľovej FMA. V rozhovore s ňou sa dozviete nielen to, ako autorka osobne prežívala Rok Božieho slova, ale aj čosi viac o jej knihe, ktorá môže byť novou príležitosťou prehĺbiť sa vo vzťahu k Svätému písmu.

Sú to tri roky, čo bol don Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného. Za ten čas prijalo jeho relikvie viac ako 250 farností. Don Titus bol prítomný aj na rôznych slávnostiach a udalostiach na Slovensku aj v zahraničí. Vo fotoreportáži prinášame 12 fotografií, ktoré priblížia jeho púť medzi nami.

Saleziáni Róbert Flamík a Ladislav Miko nahrali piate CD zhudobnených žalmov. Porozprávali sme sa s nimi o tejto nahrávke aj o celej ich doterajšej hudobnej tvorbe. V rozhovore okrem iného prezradia, ako prebieha vznik takéhoto spievaného žalmu a tiež, aké reakcie prichádzajú od ich poslucháčov.

Nadávanie, vyhrážanie, nespokojnosť, osočovanie, ohováranie, urážky. Nenávistné prejavy sa v posledných rokoch stali bežnou súčasťou sociálnych sietí. „Aj vaše dieťa sa môže stať nielen obeťou kyberšikanovania, ale môže byť aj tým, kto ubližuje niekomu inému,“ píše saleziánka spolupracovníčka Barbora Okruhľanská. Čo si všímať a ako reagovať? Odpovede nájdete v tradičnej rubrike mediálna výchova.

TK KBS informovala Redakcia Don Bosco dnes

-----------------------------------------------------------------
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021