Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (51)

TK KBK, ml; ml | 14. 12. 2020 06:30Bratislava 14. decembra (TK KBS) TK KBS prináša výber z programu biskupov (51. týždeň).

-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

MONS. JOZEF HAĽKO (bratislavský pomocný biskup)

Pondelok 14. decembra 2020:

- 17:30 Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Bratislave

Streda 16. decembra 2020:

- Dopoludnia – ONLINE vyučovanie Dogmatiky na RKCMBF UK v Bratislave

Piatok 18. decembra 2020:

- 7:00 Svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave

- Dopoludnia – ONLINE vyučovanie Cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave

Zdroj: sr. Celina CFSF, Alena Valiašková (sekretariat pomocného biskupa)

-------------------------------

TRNAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. JÁN OROSCH (trnavský arcibiskup)

Pondelok 14. decembra 2020:

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 15. decembra 2020:

- o 8:00 celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

- o 10:00 vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie

- popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 16. decembra 2020:

- o 8:00 celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

- o 10:00 vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

- o 11:30 vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

- o 15:00 vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 17. decembra 2020:

- o 11:00 celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu pred predvianočným posedením

- o 12:00 sa zúčastní na predvianočnom posedení s kňazmi arcibiskupskej kúrie a so zamestnancami v refektóriu Arcibiskupského úradu

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 18. decembra 2020:

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 19. decembra 2020:

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 20. decembra 2020:

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

* MONS. BERNARD BOBER (košický arcibiskup metropolita)

Pondelok 14. decembra 2020:

- 11:00 Videokonferencia KPKC, ABÚ Košice

Utorok 15. decembra 2020:

- 15:00 Diecézna ekonomická rada, ABÚ Košice

Nedeľa 20. decembra 2020:

- 15:00 Spovedná služba, Katedrála sv. Alžbety, Košice

* MONS. MAREK FORGÁČ (košický pomocný biskup)

Pondelok 14. decembra 2020:

- 18:00 Svätá omša v priamom prenose Rádio Lumen, Kostol sv. rodiny, Košice - Furča

Utorok 15. decembra 2020:

- 15:00 Diecézna ekonomická rada, ABÚ Košice

Nedeľa 20. decembra 2020:

- 15:00 Spovedná služba, Katedrála sv. Alžbety, Košice

Zdroj: Jozef Kmec (tajomník)

-----------------------------------------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. STANISLAV STOLÁRIK (rožňavský biskup)

V týždni 14. decembra - 18. decembra 2020

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku program je v obmedzenom režime:

- pracovné záležitosti len v rámci spolupracovníkov BÚ, ostatné prostredníctvom korešpondencie, mailom, telefonicky

- sväté omše - súkromné, v Biskupskej kaplnke

Nedeľa 20. decembra 2020

- 10:00 Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

- 19:30 Súkromná modlitba svätého ruženca so záverečným požehnaním v duchovnej jednote s celou diecézou a s tými, ktorí sa pridajú k modlitbe. Úmysel: za zastavenie pandémie, za všetkých zasiahnutých pandémiou a tých, ktorí sa starajú o chorých a chod celej spoločnosti.

Zdroj: Rožňavská diecéza

----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

* MONS. JÁN BABJAK (prešovský arcibiskup metropolita)

Pondelok 14. decembra 2020:

- 14:00 Prešov – Arcibiskupská rezidencia – pracovné stretnutie s Jaroslavom Coraničom

Utorok 15. decembra 2020:

- 10:00 Prešov – Arcibiskupská rezidencia – nahrávanie pre TV LUX

- 13:00 Prešov – Arcibiskupská rezidencia – pracovná porada

Streda 16. decembra 2020:

- 10:00 Prešov – Arcibiskupská rezidencia – nahrávanie pre RTVS

- 14:00 Prešov – stretnutie predstaviteľov kresťanských cirkví s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou

- 16:30 Prešov – Kňazský seminár – svätá liturgia

Štvrtok 17. decembra 2020:

- 12:00 Bratislava – Apoštolská nunciatúra – stretnutie arcibiskupov metropolitov Katolíckej cirkvi na Slovensku s apoštolským nunciom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom

Nedeľa 20. decembra 2020:

- 10:00 Kamenica nad Cirochou – Chrám bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča – svätá liturgia

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

----------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021