Iniciatíva Kresťan na vidieku pripravila konferenciu Svitá na lepšie časy?

TK KBS, ine, ml; pz | 09. 12. 2020 13:29Bratislava 9. decembra (TK KBS) „Svitá na lepšie časy?“ bol názov online konferencie, ktorú zorganizovala od 30. novembra do 6. decembra 2020 iniciatíva Kresťan na vidieku. Vychádzala z encykliky Laudato si. Priniesla kresťanský pohľad na dôležitosť ekologických i sociálnych tém, ako aj tém zamestnanosti z pohľadu vidieka, ktorý je symbolom zátišia, komunity a súžitia s prírodou a s Bohom.

„Predstavili sme environmentálne iniciatívy v Bioklimatickom parku Drieňová, kde sa nezabúda ani na zraniteľné skupiny, výhody svojho jedinečného permakultúrneho systému Agrokruh, ako aj jeho vplyv na utuženie rodinných vzťahov demonštroval Ján Šlinský a o svojom detstve v súžití s prírodou porozprával Tomáš Abel z gazdovskej dedinky Abeland v Lozorne," informovala za iniciatívu Ivana Németová.

Nechýbali ani témy úzko súvisiace so slovenským vidiekom, a to rómsko-sociálne témy, preto svoju činnosť predstavili Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie, Michal Smetanka, bývalý poslanec Spišského Hrhova či Peter Gombita, riaditeľ útulku pre ľudí bez domova Oáza - nádej pre nový život. Projekty, ktoré prácu s chudobnými Rómami spájajú s prácou v záhrade či na farme, priblížili Radoslav Makáň a Peter Lazorík.

Keďže iniciatíva Kresťan na vidieku sa snaží environmentálne témy sprostredkovať aj hlboko odborne, problematiku prevencie záplav i celkového hospodárenia s vodou predstavil Martin Kováč, zakladateľ odbornej platformy Klimatický klub, a novú nádej pre slovenské poľnohospodárstvo priniesol Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF a člen skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Matka a permakultúrna pestovateľka Anka Romančíková porozprávala o výhodách i obmedzeniach predaja z dvora, a vedec zaoberajúci sa ochranou rastlín, František Muška, zaujímavo načrtol súvislosti kresťanskej viery a šetrného zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, v duchu encykliky Laudato Si. Na záver konferencie uviedol Juraj Šúst dôvody, prečo súžitie s prírodou pomáha hlbšiemu prežívaniu kresťanskej viery a aké blahodárne účinky má na deti.

Všetky výstupy konferencie si môžu záujemcovia v plnom znení vypočuť na YouTube kanáli.

TK KBS informovala Ivana Németová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022