Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (50)

TK KBK, ml; ml | 07. 12. 2020 06:00Bratislava 7. decembra (TK KBS) TK KBS prináša výber z programu biskupov (50. týždeň).

-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

MONS. JOZEF HAĽKO (bratislavský pomocný biskup)

Pondelok 7. decembra 2020:

- 17:30 Svätá omša v Kostole sv. Ladislava v Bratislave

Utorok 8. decembra 2020:

- 7:00 Rorátna svätá omša v Kaplnke TV Lux v Bratislave

Streda 9. decembra 2020:

- Dopoludnia – ONLINE vyučovanie Dogmatiky na RKCMBF UK v Bratislave

- 18:40 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina – úvaha o emauzských učeníkoch v priamom prenose

Piatok 11. decembra 2020:

- Dopoludnia – ONLINE vyučovanie Cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave

Sobota 12. decembra 2020:

- 10:00 Svätá omša s vysluhovaním sviatosti birmovania vo farnosti Bratislava - Prievoz

Zdroj: sr. Celina CFSF, Alena Valiašková (sekretariat pomocného biskupa)

-------------------------------

TRNAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. JÁN OROSCH (trnavský arcibiskup)

Pondelok 7. decembra 2020:

- o 10:00 slávi vo farnosti Krakovany svätú omšu za vdp. Ľubomíra Sedláka pri príležitosti 15. výročia jeho smrti

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Utorok 8. decembra 2020:

- o 10:00 slávi slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne, pri ktorej vysvätí troch diakonov za kňazov

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Streda 9. decembra 2020:

- od 10:00 vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

- o 16:00 stretne sa so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v Bratislave pripravujú na kňazstvo za Trnavskú arcidiecézu

- o 17:00 bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Štvrtok 10. decembra 2020:

- o 8:00 velebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

- o 10:00 vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom

- popoludní vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Piatok 11. decembra 2020:

- o 8:00 celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

- predpoludním vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu

- o 15:00 vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Sobota 12. decembra 2020:

- o 10:00 bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Galanta

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Nedeľa 13. decembra 2020:

- o 11:30 slávi svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti Tretej adventnej nedele

- o 24:00 udeľuje požehnanie Najsvätejšou sviatosťou oltárnou mestu Trnava a Trnavskej arcidiecéze z okna arcibiskupskej kúrie

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

* MONS. BERNARD BOBER (košický arcibiskup metropolita)

Pondelok 7. decembra 2020:

- 18:00 Svätá omša v priamom prenose Rádio Lumen, Kostol sv. rodiny, Košice - Furča

Utorok 8. decembra 2020:

- 15:00 Svätá omša, udelenie nižších svätení a kandidatúry, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Streda 9. decembra 2020:

- 10:00 Presbyterská rada, ABÚ Košice

Piatok 11. decembra 2020:

- 10:00 Otvorenie prehliadky Katedrály sv. Alžbety pre zrakovo a sluchovo hendikepovaných, Katedrála sv. Alžbety Košice

Nedeľa 13. decembra 2020:

- 9:30 Svätá omša, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

* MONS. MAREK FORGÁČ (košický pomocný biskup)

Utorok 8. decembra 2020:

- 12:00 Svätá omša pre zamestnancov ABÚ, Kaplnka sv. Ondreja, ABÚ Košice

Streda 9. decembra 2020:

- 10:00 Presbyterská rada, ABÚ Košice

Nedeľa 13. decembra 2020:

- 10:00 Svätá omša v priamom prenose RTVS (STV3), Kostol Kráľovnej pokoja, Košice - Juh

Zdroj: Jozef Kmec (tajomník)

-------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. STANISLAV STOLÁRIK (rožňavský biskup)

V týždni 7. decembra - 11. decembra 2020

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku program je v obmedzenom režime:

- pracovné záležitosti len v rámci spolupracovníkov BÚ, ostatné prostredníctvom korešpondencie, mailom, telefonicky

- sväté omše - súkromné, v Biskupskej kaplnke

Utorok 8. decembra 2020

- 18:00 Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, obnovenie zasvätenia diecézy (z roku 2017) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, požehnanie kópie obrazu Rožňavskej Panny Márie, ktorý bude umiestnený vo vstupnom priestore Katedrály (na YouTube a Facebooku)

Streda 9. decembra 2020:

- Kňazský deň Rožňavskej diecézy s programom:

- 10:00 Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, eucharistická adorácia, obnovenie zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlitby za diecézu a diecézneho biskupa

Sobota 12. decembra 2020:

- 10:30 Svätá omša s vyslaním koledníkov Dobrej noviny v kostole sv. Jána evanjelistu vo farnosti Krompachy

Nedeľa 13. decembra 2020:

- 11:30 Vysluhovanie sviatosti birmovania vo filiálke Pača (farnosť Krásnohorské Podhradie)

- 19:30 Súkromná modlitba svätého ruženca so záverečným požehnaním v duchovnej jednote s celou diecézou a s tými, ktorí sa pridajú k modlitbe. Úmysel: za zastavenie pandémie, za všetkých zasiahnutých pandémiou a tých, ktorí sa starajú o chorých a chod celej spoločnosti.

Zdroj: Rožňavská diecéza

----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

* MONS. JÁN BABJAK (prešovský arcibiskup metropolita)

Utorok 8. decembra 2020:

- 10:00 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia spojená s udelením nižších svätení – postriženija a poddiakonátu

Streda 9. decembra 2020:

- 9:00 Prešov – Arcibiskupská rezidencia – nahrávanie pre RTVS

- 14:00 Prešov – Kňazský seminár – stretnutie so seminaristami a ich snúbenicami

- 16:30 Prešov – Kňazský seminár – svätá liturgia

Nedeľa 14. decembra 2020:

- 11:45 Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

----------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021