V Kežmarku majú adventný kalendár i liturgiu pri adventnom venci

TK KBS, ft, ml; pz | 20. 11. 2020 13:50Kežmarok 20. novembra (TK KBS) Vo farnosti Kežmarok ponúkajú tamojší kňazi na adventné obdobie Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci. Jej súčasťou je postupné zapaľovanie štyroch sviec, ktoré majú svoje konkrétne názvy.

Prvou je svieca mesta Betlehem, pri ktorej budú prosiť za predstaviteľov svetskej moci. Druhou je svieca Božej Matky, pri ktorej prosia za dievčatá, ženy a matky. Pri tretej svieci pamätajú na svätého Jozefa a modlia sa za chlapcov, mužov a otcov. Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budú modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby.

„Adventný veniec nie je len dekoratívnym predmetom v našich príbytkoch, ale chceme, aby sa pri ňom stretávali členovia našich rodín na spoločnej modlitbe,“ približuje liturgiu domácej cirkvi kežmarský farár a dekan František Trstenský, ktorý zostavil jej text.

Všetci záujemcovia si túto pobožnosť môžu stiahnuť z webstránky farnosti: www.fara-kezmarok.sk v časti „Blog“.

Kezmarok, kalendar

Druhou novinkou, ktorú pripravili vo farnosti Kežmarok, je netradičný adventný kalendár s názvom „Ukáž svoje dobré srdce“. Určený je pre deti a ich rodičov.

Deti dostanú do domácnosti 24 obálok, do ktorých vložia napísaných 24 dobrých skutkov, ktoré sľúbili urobiť svojim blížnym v adventom období od 1. do 24. decembra, napr. pripraviť taniere na stôl, poutierať riad, prečítať súrodencovi rozprávku, naučiť sa novú modlitbu, naučiť sa vianočný vinš alebo koledu a pod. Obálky si zavesia na šnúru, postupne každý otvoria jednu z nich a uskutočnia sľúbený dobrý skutok.

„Adventné obdobie je v Cirkvi vždy časom pokánia, almužny a dobrých skutkov. Chceme tomu učiť aj najmladšiu „kategóriu“ našich farníkov. Súčasťou adventného kalendára sú aj postavičky, ktoré si môžu deti vyfarbiť a nalepiť. Dúfame, že k deťom sa pripoja aj ich rodičia,“ približuje pastoračnú aktivitu kežmarský farár dekan František Trstenský.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021