Svätá stolica: Treba zabezpečiť náboženskú slobodu v ére COVID-19

TK KBS, RV ru, rp; pz | 12. 11. 2020 11:58Vatikán 12. novembra (TK KBS) Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OBSE Janus Urbanczik vyzval jej členov, aby zabezpečili úplnú slobodu náboženského vyznania, a zdôraznil, že opatrenia prijaté niektorými štátmi proti náboženským spoločnostiam v boji proti COVID-19 môžu mať vážne negatívne dôsledky.

V príhovore účastníkom zasadnutia na tému „Sloboda náboženského vyznania a viery. Úloha digitálnych technológií a zložiek občianskej spoločnosti pri presadzovaní týchto ľudských práv pre všetkých,“ zdôraznil úlohu náboženstiev pre blaho jednotlivcov a celej spoločnosti. Zároveň poznamenal, že dodržiavanie slobody náboženského vyznania si vyžaduje interakciu medzi občanmi, verejnými inštitúciami a štátom. Aj keď v niektorých krajinách sa náboženstvá stávajú skôr zdrojom intolerancie ako sociálnej harmónie, malo by sa zabrániť negatívnym predsudkom proti náboženstvám a proti veriacim. Je tiež potrebné vyhnúť sa redukcionistickému prístupu k slobode náboženského vyznania, ktorý sa obmedzuje na súkromnú sféru. Sloboda vyznania musí oceniť úlohu náboženstva na spoločenskej scéne.

Janus Urbanczik vyzval, aby sa venovala pozornosť dôsledkom reštriktívnych opatrení, ktoré boli zavedené v súvislosti so šírením COVID-19 pre náboženstvá. Zákonodarcovia by mali brať do úvahy úlohu náboženských spoločenstiev pri prekonávaní súčasnej krízy a ich význam nielen pre zdravotníctvo, ale aj pre morálnu podporu ľudí a pre podporu vzájomnej pomoci.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021