Medzinárodná konferencia IFTCC bude tento rok iba v online podobe

TK KBS, ema, mpa, ml; pz | 11. 11. 2020 09:30Bratislava 10. novembra (TK KBS) Slobody, práva a sebaurčenie. Poradenstvo pre mužov a ženy, ktorí prežívajú neželané sexuálne príťažlivosti a rodovú neistotu. To je názov konferencie, ktorú organizuje Medzinárodná federácia pre slobodu voľby terapie a sprevádzania. Tohtoročný 6. ročník medzinárodného sympózia bude iba v online podobe. 

"Ide o vysoko odbornú, ale aj ľudsky hlbokú konferenciu. Prináša aktuálne a vedecky fundované informácie a poznatky podávané odborníkmi z celého sveta z oblasti medicíny, psychológie a pastorácie. Určite budú prínosom pre odbornú aj laickú verejnosť. Okrem vedeckých faktov zaznejú aj osobné svedectvá, predstavené budú aj praktické prístupy sprevádzania mužov a žien s neželanou sexuálnou príťažlivosťou a rodovou neistotou. Zabezpečené je tlmočenie celej konferencie do slovenčiny. Výhodou je, že zaregistrovaným účastníkom budú počas jedného roka sprístupnené aj videozáznamy zo všetkých predchádzajúcich konferencií," hovorí predseda Občianskeho združenia Priestor prijatia Mário Paroha. 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránkach iftcc.org/sk, conference.iftcc.org (registrácia) TU (program v slovenčine).[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023