Svätý Otec vyjadril sústrasť po úmrtí biskupa Mons. Štefana Sečku

TK KBS, vat, ml; pz | 03. 11. 2020 12:00Spišská Kapitula 3. novembra (TK KBS) Svätý Otec František vyjadril sústrasť po úmrtí spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V telegrame, ktorý v jeho meno poslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, pripomína obetavú službu biskupa Sečku, ktorú konal ako pastier tejto diecézy a v modlitbe sa prihovára za jeho dušu. Zároveň všetkým, ktorí sa zúčastňujú na jeho poslednej rozlúčke, udeľuje svoje apoštolské požehnanie. Telegram, ktorý adresoval diecéznemu administrátorovi Spišskej diecézy Mons. Jánovi Kubošovi, prinášame v plnom znení.

- - - - -

Jeho Excelencii

Mons. Jánovi Kubošovi

diecéznemu administrátorovi

Spišskej diecézy

Po prijatí správy o predčasnom úmrtí Jeho Excelencie Mons. Štefana Sečku sa Svätý otec duchovne pripája k zármutku, ktorý sa dotýka celej cirkevnej komunity. Pripomína si obetavú službu, ktorú zosnulý biskup konal ako pastier tejto diecézy a vo vrúcnej modlitbe sa prihovára za jeho dušu, ktorú zveruje nebeskému orodovaniu preblahoslavenej Panny Márie.

Jeho Svätosť prosí pre zosnulého večnú odmenu, sľúbenú verným služobníkom Evanjelia, a ochotne udeľuje svoje apoštolské požehnanie Vám, ostatným biskupom, prítomným na slávení rozlúčky, kňazom, všetkým veriacim, ako aj príbuzným zosnulého biskupa.

Kardinál Pietro Parolin,

Štátny sekretár Jeho Svätosti

- - - - - -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021