Zapáľme 2. novembra vo svojich domoch Sviečku za nenarodené deti

TK KBS, ebu; ml | 02. 11. 2020 07:05Bratislava 2. novembra (TK KBS) V dnešný deň pozýva Fórum života pripomenúť si aj deti, ktoré zomreli skôr ako sa mohli narodiť. Práve 2. novembra vrcholí celoslovenská kampaň Sviečka za nenarodené deti. "Všetci, ktorým záleží na ochrane ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia majú možnosť vyjadriť svoj postoj a solidaritu aj zapálením symbolickej sviečky večer o 18:00 v okne svojho domova. Sviečku za nenarodených môžete zapáliť aj virtuálne počas celého novembra na stránke www.sviecka.forumzivota.sk a podporiť tak projekty prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci rodinám, tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách. Rozsvieťme spolu Slovensko," odkazuje Elena Burešová z Fóra života.

Fórum života organizuje kampaň spolu s partnermi a dobrovoľníkmi z celého Slovenska 18-krát. V rámci kampane sa predávajú sviečky. Finančné prostriedky budú použité aj na konkrétnu pomoc tehotných matiek, dievčat ako aj na pomoc rodín a jednotlivcov. Okrem vzdelávacieho a duchovného charakteru má kampaň aj rozmer solidarity, vďaka ktorej sa rozvíjajú projekty Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a Snine, sieť pomoci v rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti a ďalšie aktivity na poli prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci.

Osemnásty ročník Sviečky za nenarodené deti nadväzuje aj na predchádzajúci úspešný ročník, v rámci ktorého 581 dobrovoľníkov rozdistribuovalo 111 793 sviečok na  802 rôznych miest. Fórum života vzhľadom na situáciu spôsobenou pandémiou Covidu-19 dáva do pozornosti  aj možnosť zapáliť virtuálnu sviečku na webovej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Sviečka za nenarodené deti sa stala inšpiráciou pre rovnomenný pro-life projekt v susednom Rakúsku, kde sa predaj sviečok bude realizovať prvýkrát.

OFICIÁLNY SPOT

-

Kontakt pre médiá: Elena Burešová, e-mail: elena.buresova@forumzivota.sk, tel. 0915 808 884

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021