Pastoračná výzva z Kežmarku: Učeníkmi podľa vzoru prvých kresťanov

TK KBS, ft, ml; pz | 31. 10. 2020 12:05Kežmarok 31. októbra (TK KBS) Vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi pripravili pre svojich farníkov pastoračnú aktivitu: „Učeníkmi podľa vzoru prvých kresťanov.“ Do každej domácnosti ponúkajú Liturgiu domácej cirkvi, ktorej súčasťou je vytlačený obraz „Turíce“ a pobožnosť s čítaním novozákonnej knihy Skutkov apoštolov. Od 1. novembra budú každý deň čítať jednu kapitolu z tejto novozákonnej knihy. Jej prečítanie je naplánované presne na záver cirkevného roka, keďže v nedeľu 29. novembra sa bude sláviť 1. adventná nedeľa.

„Našou snahou je napomôcť našim farníkom, aby v domácnostiach zostali spojení s Kristom a jeho Cirkvou aj uprostred týchto náročných dní odlúčenia od osobnej účasti na bohoslužbách v našich chrámoch,“ vysvetľuje kežmarský farár a dekan František Trstenský, ktorý pripravil pre svojich veriacich text domácej liturgie.

Pôvodná ikona vznikla v talianskej diecéze Concordia-Pordenone. Tamojší diecézny biskup Mons. Giuseppe Pellegrini na základe žiadosti Františka Trstenského poslal jej obraz a dal súhlas používať ho na náboženské účely. Vysvetlenie jeho symboliky je súčasťou textov domácej liturgie.

„Každý deň od 1.novembra budeme zverejňovať myšlienku povzbudenia k príslušnej kapitole Skutkov apoštolov. Stačí sledovať našu webstránku alebo facebook farnosti,“ odporúča duchovný otec kežmarskej farnosti.

Veriaci z celého Slovenska si môžu obraz aj pobožnosť stiahnuť z webstránky farnosti: www.fara-kezmarok.sk.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021