COMECE diskutuje cez videokonferenciu o naliehavých výzvach EÚ

TK KBS, sg, rp; pz | 29. 10. 2020 09:48Bratislava 29. októbra (TK KBS) V dňoch 28.-29. októbra 2020 sa koná jesenné plenárne zasadanie COMECE (Komisie biskupských konferencií Európskej únie). Členmi COMECE sú biskupi delegovaní jednotlivými biskupskými konferenciami 27 členských štátov EÚ, pričom severské štáty Dánsko, Švédsko a Fínsko zastupuje jeden delegát. Konferenciu biskupov zastupuje bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Pôvodne sa zasadanie malo konať v Bruseli za osobnej účasti kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Vatikánu a Margaritisa Schinasa, podpredsedu Európskej komisie, ktorý však bol pozitívne testovaný na Covid-19. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa zasadanie koná formou online videokonferencie. Kvôli pozastaveniu všetkých bohoslužieb v bruselskom regióne bola zrušená plánovaná svätá omša za Európu, ktorá sa mala sláviť v stredu 28. októbra 2020, a ktorej mal predsedať kardinál Parolin.

Tohtoročné jesenné zasadanie sa koná v znamení dvoch výročí: 40. výročia založenia COMECE a 50. výročia nadviazania medzinárodných vzťahov medzi Vatikánom a Európskou úniou. Pri tejto príležitosti napísal pápež František obsiahly list, ktorý adresoval štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi.

Vo svetle tohto pápežovho posolstva pre Európu budú delegovaní biskupi COMECE diskutovať o najnaliehavejších výzvach EÚ, ktoré spomenul Svätý Otec liste. Ide najmä o starostlivosť o najzraniteľnejších členov našej spoločnosti prostredníctvom sociálnej a hospodárskej politiky, prostredníctvom migrácie – azylovej politiky a trvalo udržateľného ľudského rozvoja.

Účastníci plenárneho zasadania budú tiež diskutovať o prínose Katolíckej cirkvi k rýchlemu zotaveniu a naštartovaniu po pandémii Covid-19, ktoré treba uplatniť pre všetkých, prostredníctvom ekologickej, sociálnej a participatívnej spravodlivosti.

Dôležitým bodom programu podujatia bude téma – úloha cirkvi v Európskej únii a uplatňovanie článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to aj v súvislosti s výzvou pápeža Františka za „zdravú laicitu v Európe, v ktorej Boh a cisár označujú odlišné, ale nie protichodné skutočnosti; [...] v ktorej ten, kto je veriaci má slobodu verejne vyznávať svoju vieru a vyjadrovať svoje názory v spoločnosti.“

Zdroj: COMECE / www.comece.eu

Preklad: Stanislav Gábor[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021