Pápež František: Prijímať život aj keď si žiada heroickú lásku

TK KBS, RV CZ, job, rp; pz | 29. 10. 2020 07:42Vatikán 29. októbra (RV) V pozdrave poľských pútnikov vo Vatikáne pápež František obrátil pozornosť k ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť, najmä v súvislosti s najkrehkejšími a najbezbrannejšími ľudskými bytosťami. Petrov nástupca sa prihovára do rozbúrenej atmosféry po rozhodnutí poľského Ústavného súdu, ktorý označil eugenetické potraty za protiústavné.

Počas stredajšej generálnej audiencie vyslovil pápež František nový apel na ochranu života a odkázal na tohtoročnu 100. výročie narodenia Karola Wojtylu:

"Srdečne pozdravujem poľských pútnikov. 22. októbra sme oslávili liturgickú spomienku svätého Jána Pavla II. v tomto stom roku od jeho narodenia. Tento pápež vždy povzbudzoval k prednostnej láske k najposlednejším a bezbranným a k starostlivosti o každú ľudskú bytosť, od počatia až po prirodzenú smrť. Na príhovor Najsvätejšej Panny Márie a svätého poľského pápeža prosím Boha, aby vzbudil v srdciach všetkých ľudí úctu k životu našich bratov, najmä tých najkrehkejších a najbezbrannejších, a aby dal silu tým, ktorí ich prijímajú a starajú o nich, aj vtedy, keď si to žiada heroickou lásku. "

V mnohých poľských mestách prebiehajú v týchto dňoch manifestácie proti rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorý 22. októbra vyhlásil eugenetický potrat za nezlučiteľný s ústavou. Rozhodnutie vyhovelo žiadosti predloženej v minulom roku 119 poslancami. Ako povedal predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Stanisław Gądecki, toto rozhodnutie bráni život, potvrdzuje, že "koncept života, ktorý si nezaslúži žiť, je v príkrom rozpore s princípom demokratického právneho štátu". V Poľsku je umelý potrat dovolený iba v prípadoch ťažkého ohrozenia života matky alebo sexuálneho násilia.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023