Jan Graubner vyzval veriacich, aby dali príklad nesením "bremena dňa"

TK KBS, cz, rp; pz | 27. 10. 2020 13:36Praha 27. októbra (TK KBS) Predseda Českej biskupskej konferencie olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyzval veriacich, aby dali príklad celej spoločnosti tým, že s ňou ponesú "bremeno dňa" súčasnej situácie. “Buďme ohľaduplní a vždy pripravení pomôcť. Nezabúdajme na modlitbu rovnako ako na dobré skutky. Znovu si pripomeňme, že modlitba ruženca je silným duchovným prostriedkom, ktorý je vždy k dispozícii. Využívajme ho zvlášť v situácii obmedzených možností zúčastňovať sa na bohoslužbe.

Zjednotiť sa môžeme pri modlitbe na tento úmysel každý večer o 20:00, buď sami alebo spoločne v rodinách. Ďalšou možnosťou je modlitba Liturgie hodín alebo duchovné čítanie Svätého písma,” napísal vo vyhlásení, v ktorom reaguje na šíriaci sa názor, že vládne obmedzenia sa nevzťahujú na bohoslužby, pretože účasť na bohoslužbe je výkon ústavou zaručeného práva podľa listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy Českej republiky. “Právne názory na túto vec môžu byť a sú rôzne. Rozhodujúce by bolo vyjadrenie Ústavného súdu. Na plenárnom zasadnutí Českej biskupskej konferencie sme konštatovali, že v súčasnej dobe nie je bohužiaľ možné sa zúčastniť Eucharistie ako verejnej bohoslužby, tak ako za normálnych okolností. Toto rozhodnutie bolo biskupmi prijaté kompetentne, so všetkou váhou hlasu pastierov, ktorí nesú zodpovednosť za Boží ľud,” zdôraznil predseda Českej biskupskej konferencie.

Pri prijímaní tohto vládneho opatrenia českí biskupi podľa Graubnera videli úmysel zákonodarcu, ktorým je zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby COVID-19 dočasným, ale pomerne razantným obmedzením kontaktov medzi ľuďmi. “Aj keby sme napriek tomu mali právo sa stretávať na bohoslužbách, nie je nutné toto právo využívať, pretože by sme ako kresťania mali byť v tejto situácii predovšetkým solidárni, ohľaduplní a mali by sme ísť príkladom. Prosím, dodržujme teda príslušné obmedzenia,” vyzval veriacich. Zároveň pripomenul, že Druhý vatikánsky koncil v dokumente Sacrosanctum Concilium hovorí o rôznych podobách Kristovej prítomnosti v Cirkvi. Vrcholom je bezpochyby slávení Eucharistie, ale sú aj iné spôsoby, ako sa s Pánom stretnúť: v Písme, v modlitbe a slávení v rodinnom kruhu a podobne.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021