Talianski nominanti na kardinálov boli pápežovým rozhodnutím prekvapení

TK KBS, ekai, rp; pz | 27. 10. 2020 10:35Vatikán 27. októbra (RV) Prekvapenie a pocit zodpovednosti. Také pocity vyjadruje časť novovymenovaných kardinálov pápežom Františkom. Konzistórium, počas ktorého dostanú insígnie novej hodnosti, bude 28. novembra.

Farár rímskej farnosti Božej lásky, Enrico Feroci sa o svojom menovaní dozvedel v sakristii po odslúžení svätej omše, ktorú slávil. Pápežské rozhodnutie interpretuje ako vyznamenanie nie pre seba, ale pre všetkých rímskych kňazov. “Hovorí sa, že kňaz je ten, kto pomáha biskupovi dotknúť sa Kristovho tela, ktorým je Boží ľud. A tu sa pápež František rozhodol poďakovať rukám toľkých kňazov. Myslím si, že je to tak, takto si to vykladám, pretože si nemyslím, že by som si osobne zaslúžil také vyznamenanie,“ uviedol kardinál. Vyjadril nádej, že bude môcť byť aj naďalej farárom vo svojej farnosti.

Františkove rozhodnutie prekvapilo aj dlhoročného stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN a ďalších medzinárodných inštitúciách v Ženeve arcibiskupa Silvana Tomasiho. Vyjadril radosť z myšlienky, že jeho povýšenie je odmenou a uznaním práce pápežských diplomatov. Vo vymenovaní za kardinála vidí tiež novú zodpovednosť za svoj príspevok pre dobro Cirkvi.

Františkán Mauro Gambetti z Assisi povedal, že jeho meno na zozname nových kardinálov je „pápežov vtip“. Potom dodal, že prijal toto posolstvo „s vďačnosťou a radosťou“ a „v duchu poslušnosti Cirkvi a službe ľudskosti v pre nás tak zložitej dobe“. “Zverujem svätému Františkovi moju cestu a jeho slová o bratstve, sú darom, ktorý budem zdieľať so všetkými Božími deťmi na ceste lásky a súcitu k môjmu blížnemu, nášmu bratovi,” povedal nominovaný kardinál.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021