Biskup Stolárik píše lekárom: Celú pandémiu ste v mojich modlitbách

TK KBS, sst, ml; pz | 24. 10. 2020 08:05Rožňava 23. októbra (TK KBS) Rožňavský biskup Stanislav Stolárik píše ďalší list pastiera v čase pandémie. Venovaný je zdravotníkom. Prinášame ho v plnom znení.

Slovo pastiera (3) v čase pandémie

Naši vzácni lekári, zdravotné sestry, ostatní zdravotnícki pracovníci, všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžite v nemocniciach, vo všetkých zariadeniach pre ľudí, ktorí potrebujú alebo sú priam odkázaní na pomoc a starostlivosť,

chcem vás v tomto ťažkom období pandémie, ktoré prežívame už viac ako pol roka, týmto listom pozdraviť a vyjadriť vám vďaku i obdiv za vašu obetavú prácu, nasadenie síl, keď nepamätáte na vlastné potreby, oddych, vidiac tých druhých - chorých, ohrozených na zdraví a živote. Riskujete vlastné zdravie, vlastný život, čo sa ukázalo aj odchodom do večnosti prvej obete z radov lekárov, ktorý podľahol ničivému koronavírusu. Jeho príbuzným, ako aj príbuzným všetkých obetí pandémie vyjadrujem svoju spoluúčasť na ich bolesti.

S vami riskujú aj vaši drahí, vaše rodiny, ktoré prijímajú situáciu, že ich manžel, manželka, otec, mama, starý rodič... prežíva svoje zamestnanie nielen ako prácu, ale aj ako poslanie. Nasadenie „za život“ v tomto období bolo živené už predtým, v období bežného života, keď nás netrápili extrémne situácie chorôb. Preto vďaka patrí všetkým, ktorí predtým, dnes, i potom – ste slúžili, slúžite a budete slúžiť ľuďom - zdraviu a záchrane života každého, kto sa dostane do vašej zdravotníckej starostlivosti. Vopred vyslovujem slová vďaky za značnú námahu Vašej služby, či už naša krajina pôjde cestou celoplošného testovania alebo lockdownu.

V nedeľu 18. októbra (2020) bolo v kalendári meno Lukáš. Je to bežné meno, ale je to meno aj evanjelistu sv. Lukáša, ktorý bol tiež lekár a vo svojom evanjeliu s citlivosťou opisuje mnohé prejavy Ježišovho telesného a duchovného milosrdenstva – mnohé uzdravenia ľudí na tele i na duši. Keď pomáhate ľuďom, vedome či nevedome nasledujete Ježišov postoj a jeho skutky milosrdenstva voči ľuďom, keď robíte čo je vo vašich silách, lebo je pravdou, že „lekár lieči, Boh uzdravuje“. Ježiš raz povie všetkým, ktorí poslúžili druhému človeku slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili"(Mt 25, 40) A Boh nenechá bez odmeny naše dobré skutky.

Chcem vás všetkých ubezpečiť, že na Vás od začiatku pandémie pamätám v modlitbách. V diecéze sme sa aj za vás modlili zvlášť počas májových pobožností a v tomto období sa opäť duchovne spájam s farnosťami diecézy, s rodinami, ale aj so všetkými, ktorí sa k našej modlitbe pridávajú. Každý večer sa o 19,30 modlíme svätý ruženec za všetky potreby terajšieho náročného obdobia, menovite aj za vás a za všetkých chorých a zomierajúcich... Na záver modlitby všetkým, aj vám posielam svoje požehnanie. Takto zo svojej strany veriaci vzývame o pomoc a záchranu Pána Boha na príhovor Rožňavskej Panny Márie, sv. Jozefa a ďalších svätých. Veríme, že k doterajšiemu R – rúško, O – odstup, R – ruky, to ďalšie „R“ – ruženec – v rámci opatrení - je nevyhnutnou súčasťou boja proti pandémii koronavírusu, ale aj všetkých iných vírusov ohrozujúcich dušu i telo človeka.

Prosím, odovzdajte môj pozdrav, poďakovanie a uistenie o modlitbe aj svojim kolegom, ktorí sa k môjmu listu nedostanú. Nech všetkým odmení Pán všetko dobro vykonané pre druhých.

Dnes slávime spomienku veľkého svätca, pápeža Jána Pavla II., ktorý bol po atentáte na hranici života a smrti. Vtedy zakúsil od lekárov a zdravotníckeho personálu v rímskej nemocnici Gemelli veľkú starostlivosť v boji o jeho život a uzdravenie. On sám mal veľký súcit a spolucítenie s akoukoľvek bolesťou ľudí. Na jeho príhovor, na príhovor Panny Márie, sv. Lukáša a všetkých svätých lekárov a zdravotníkov vám všetkým zo srdca ďakujem a žehnám

Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023