Biskup Judák: Je potrebné, aby sme sa učili zo skúsenosti kard. Korca

TK KBS, vju, ml; pz | 19. 10. 2020 09:35Nitra 19. októbra (TK KBS) Je potrebné, aby sme sa učili z prebohatej životnej skúsenosti kardinála Jána Chryzostoma kardinála Korca. Pri príležitosti piateho výročia jeho úmrtia to povedal jeho nástupca, nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Kardinál Korec zomrel 24. októbra 2015, pochovali ho na Nitrianskom hrade.

„Nitrianske biskupstvo vo svojej vyše tisícstoročnej histórii vo svojom vedení malo okolo osemdesiat biskupov. Významne sa zapísal do bohatej histórie biskupstva na prelome 20. a 21 storočia Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý zanechal po 15-ročnom požehnanom účinkovaní v roku 2005 Nitriansku diecézu stabilizovanú, odvážnejšiu, slobodnejšiu, mladšiu, ba i duchovne i materiálne bohatšiu," spomína biskup Judák.

Bohatá životná cesta kardinála Korca je podľa jeho slov "odrazom takmer päťdesiatročného dramatického diania v Cirkvi na Slovensku v minulom storočí". „Počas komunistického útlaku, keď všetky úsilia štátnej politiky obmedziť činnosť Cirkvi smerovali k jej zámernej likvidácii. Preto celé jeho úsilie smerovalo o dosiahnutie slobodného pôsobenia Cirkvi a o oslobodenie človeka vôbec," uviedol v rozhovore s Tlačovou kanceláriou KBS.

"Na tejto životnej ceste, skôr akoby na ňu nastúpil, prebiehali - pred jeho zrakom - vážne spoločenské metamorfózy s tragickými osobnými (v podobe znemožnenia rehoľnej formácie vtedajším režimom, hrubým zastrašovaním, špicľovaním, odsúdením..., a mnohých ďalších, o ktorých vie azda len Všemohúci Boh) a spoločenskými dôsledkami, ktoré ho nepokorili, čo svedčí o jeho vernosti a vnútornej sile.

Celá ľudská, kňazská, strastiplná, pracovitá, heroická životná cesta otca kardinála je svedectvom o tom, čím môže byť človek vo svojej slobodnej a zodpovednej voľbe aj v časoch neslobody a neľudského poníženia. Sme mu vďační za toto svedectvo viery," pokračoval ďalej biskup Judák.

"Je potrebné, aby sme sa učili z jeho prebohatej životnej skúsenosti, utrpenia, súdov a väzenia, múdrosti, statočnosti, viery v Boha, ľudskej blízkosti, vzdelanosti, jeho literatúry, dejín, teológie, filozofie, najmä otvorenosti a tolerantnej, inteligentnej a kultúrnej slovenskosti. Kiežby jeho živé svedectvo viery prinieslo bohaté ovocie v živote cirkvi na Slovensku," dodal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák pri príležitosti piateho výročia úmrtia Jána Chryzostoma Korca.

-

Súvisiaci článok: Pripomenieme si 5. výročie úmrtia Jána Chryzostoma kardinála Korca[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021