Biskup Stolárik kňazom: Buďme blízko Bohu a budeme blízko i ľuďom

TK KBS, sto; ml | 15. 10. 2020 17:00Rožňava 15. októbra (TK KBS) Slovo pastiera kňazom napísal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. „Teraz je čas skúšky i milosti. Znova sa ukáže zmýšľanie mnohých sŕdc (porov. Lk 2,35), a to aj našich kňazských. Buďme blízko Bohu a budeme blízko i ľuďom. Pamätajme, že mnohí ľudia môžu okrem strachu z pandémie – strachu o seba, o svojich blízkych, či ešte zdravých alebo už chorých, prežívať aj existenčné problémy. Buďme pri nich, a keď aj naše možnosti sú v mnohom ohľade ohraničené, buďme pre nich oporou – to môžeme vždy," píše v liste biskup Stolárik.

Biskup Stolárik kňazom pripomína, že aj keď čelíme druhej vlne pandémie koronavírusu, čo "znova mení náš zabehnutý štýl života", aj tento čas môže byť "pre nás milostivý a dobre využitý". „Nevieme, ako dlho bude trvať. To nevedeli ani Židia utekajúci z egyptského otroctva. Vedeli však, že smerujú k slobode. Aj napriek tomu vedomiu to žiaľ nešlo bez ťažkostí, reptania a spochybňovania Božej dobroty," pokračuje v liste. „Ťažkosti s pandémiou neobchádzajú ani nás a ešte nejaký čas budú súčasťou nášho života. Ako dlho? Znova odpovieme, že nevieme. Ale vieme, že aj v tomto čase skúšky môžeme ešte viac prehĺbiť svoju dôveru k Bohu a azda aj prehodnotiť všeličo vo svojom živote." Kňazom píše, aby boli viditeľnými svedkami viery a dôvery v Boha aj uprostred ťažkostí.

Tento čas pre podľa biskupa Stolárika pre kňazov cestou "hľadania možností služby veriacim pri dodržaní stanovených bezpečnostných podmienok".

"Asi bude náročné zachovať pokoj pri limite šiestich osôb na svätej omši. Preto sa milí bratia kňazi usilujte v rámci možností mať otvorené kostoly a pre veriacich dať možnosť celodenných adorácií, aby sa pri zachovaní počtu šiestich osôb, mohli ľudia v kostole vystriedať. V stanovených intervaloch, zvlášť v nedeľu a prikázaný sviatok podávajte veriacim sv. prijímanie. S pastoračnou múdrosťou riešte i potrebu sviatosti zmierenia veriacich. Školy sú ešte otvorené, prebieha vyučovanie. Pokiaľ sa len bude dať, venujte dôležitú pozornosť vyučovaniu náboženstva. Cez to, čo komunikujete deťom pri ohlasovaní evanjelia, sa aj do rodín dostáva Boh! S láskou dobrého pastiera pamätajte na všetkých vám zverených, osobitne na chorých a na tých, ktorí sa o nich starajú. Čo sa týka „dušičkového“ času, čakáme na odpoveď z Penitenciarie z Ríma, ako bude stanovená náhrada doterajších podmienok na získanie odpustkov pre duše v očistci," uviedol biskup Stolárik.

V liste pripomína, aby kňazi naďalej pokračovali v modlitbe posvätného ruženca s úmyslom za zastavenie koronavírusu a "iných vírusov, ktoré zabíjajú dušu; za ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu; za celé Slovensko, aby sme aj z tejto skúšky vyšli duchovne posilnení. V dôvere tiež prosme, aby sme vianočné sviatky mohli spoločne sláviť v našich kostoloch. Duchovne zjednotení v spoločnej modlitbe posvätného ruženca, každý večer o 19,30, predkladajme Pánovi uvedené i ďalšie úmysly, a prosme Rožňavskú Pannu Máriu, sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého, sv. Neita i sv. Jána Pavla II., aby sa za nás prihovárali. Celej diecéze a všetkým zjednoteným v modlitbe udelím vždy na záver modlitby svoje požehnanie," uvádza biskup Stolárik.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023