Pred 40 rokmi vznikla eparchia pre Slovákov byzantského obradu v Toronte

TK KBS, DP, rp; pz | 13. 10. 2020 15:08Bratislava 13. októbra (TK KBS) Pred 40 rokmi, 13. októbra 1980, bola svätým Jánom Pavlom II. zriadená Eparchia svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (lat . Eparchia Sanctorum Cyrilli et Methodii Torontini Slovachorum ritus Byzantini). Ide o biskupstvo na území Kanady, ktoré patrí k slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. Rozloha eparchie je zhodná s celým územím Kanady, biskup eparchie je členom Rady hierarchov Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris.

Eparchia bola zriadená vyčlenením územia a veriacich z Torontskej ukrajinskogréckokatolíckej eparchie pre slovenských gréckokatolíckych veriach a jurisdikčne bola podriadená priamo Svätej stolici. Prvým eparchom v rokoch 1980 – 1996 bol Michael Rusnak, C .Ss .R . († 2003). Od roku 2000 spravoval eparchiu John Stephen Pazak najprv ako eparchiálny biskup, následne ako apoštolský administrátor sede vacante so sídlom vo Phoenixe. Dňa 5 . júla 2018, na sviatok svätých Cyrila a Metoda, patrónov eparchie, menoval pápež František za eparchiálneho biskupa kňaza-redemptoristu Mariána Andreja Pacáka. Svojho úradu sa ujal 15. septembra 2018 intronizáciou v torontskej katedrále.

Dejiny slovenských gréckokatolíkov v Kanade sa začínajú ich príchodom do tejto krajiny na konci 19. storočia. Prvá farnosť bola založená v mestečku Lethbridge na Západe Kanady v roku 1921. Rozvoj prisťahovalectva do Kanady za čias prvej Česko-slovenskej republiky znamenal zriadenie ďalšej slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Montreale roku 1930, ku ktorým sa po Druhej svetovej vojne pridali farnosti založené predovšetkým vo veľkých mestách, a to hlavne v provincii Ontário (Toronto, Hamilton, Windsor, Welland, Sudbury, Oshawa a ďalšie). Pre farnosti v rámci ukrajinskej eparchie Toronto bol roku 1957 zriadený osobitný slovenský gréckokatolícky dekanát na čele s dekanom, Michalom Rusnákom. Ten bol v roku 1964 menovaný za titulárneho biskupa černického, pomocného biskup torontskej ukrajinskej eparchie, ale predovšetkým za apoštolského vizitátora pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Vladyka Michal Rusnák CSsR prijal biskupské svätenie v januári roku 1965.

Zdroj: Duchovný pastier[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021