Kampaň Detský čin pomoci pozýva k zodpovednosti za stvorenstvo

TK KBS, bko, ml; pz | 01. 10. 2020 16:36Bratislava 1. októbra (TK KBS) eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v októbri už tradične pozýva zapojiť sa do kampane Detský čin pomoci. V tomto roku s témou „Stvorené pre nás“. Tvorcovia sa inšpirovali slovami pápeža Františka, ktorý v encyklike Laudato Si´ pozýva k zodpovednému správaniu sa k nášmu spoločnému domovu – k stvorenstvu.

„Cieľom Detského činu pomoci je, aby si deti i animátori pripomenuli spoluzodpovednosť za prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň tiež každoročne motivuje k nezištným skutkom pomoci. Deti sú zapojené do plánovania a rozhodovania, kde so svojím stretkom pomôžu, čo rozvíja detskú participáciu. Výsledkom kampane sú DOBROčiny, ktoré odrážajú spoločné úsilie detí a animátorov vo svojom okolí“, približuje cieľ koordinátorka kampane Monika Vojtašáková.

V minulosti deti spolu s animátormi napr. zorganizovali narodeninovú oslavu pre deti z detského domova, vyrábali ekologické tašky, či vo svojej škole zavádzali nádoby na triedenie odpadu. DOBROčiny z minulých rokov je možné nájsť na www.erko.sk/dobrociny.

„Počas kampane deti na spoločných stretnutiach spoznávajú silu spoločenstva a budujú v sebe zodpovednosť za stvorenstvo. K využívaniu dobier našej Zeme patrí aj úloha sa o planétu starať. Byť zodpovedný za stvorenstvo nie je vyhradené len na čas kampane, ale je niečím, čo treba rozvíjať celý život. V čase pandémie zvlášť povzbudzujeme deti a animátorov, aby sa zamerali na činy pomáhajúce stvorenstvu, ktoré je možné vykonať v bezpečných podmienkach“, dodáva zastupujúci predseda eRka Andrej Gejdoš.  

Do kampane sa v tomto roku zatiaľ zaregistrovalo viac ako 24 detských spoločenstiev čo v súčasnosti predstavuje približne 770 detí a 121 animátorov a niekoľko školských zariadení. Zapojiť sa môžu aj nečlenovia eRka, prípadne záujemcovia zo strany škôl i farností v ktorých eRko nepôsobí. Zaregistrovať sa je možné aj v priebehu kampane na webe Detského činu pomoci www.erko.sk/dcp. Na stránke sú k dispozícii aj metodické materiály či grafický balík.

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Kampaň organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V tomto roku sa koná už jeho 20. ročník.  

TK KBS informoval Boris Kollár[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021