Modlitba posvätného ruženca patrí medzi najrozšírenejšie modlitby

TK KBS, rp; pz | 01. 10. 2020 08:30Bratislava 1. októbra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský modlitbu ruženca postupne spoznával od detstva predovšetkým v mesiaci októbri. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu KBS, v prostredí, v ktorom rástol, mohol vidieť ako sa rodičia, starí rodičia alebo iní dospelí modlievali ruženec pri rozličných príležitostiach. “Vnímal som, že tento spôsob modlitby prináša osobitný duchovný úžitok, aj keď som ako dieťa alebo dospievajúci nevládal porozumieť zmysel a úžitok modlitby, ktorá sa javila ako monotónna. Modlitba ruženca však patrí neoddeliteľne k môjmu životu od detstva do dnešného dňa. Je to vynikajúci spôsob modlitby, jednoduchý, upokojujúci, ktorý prináša do srdca vedomie Božej blízkosti cez opakované pripomínanie si príhovoru Panny Márie a všetkých veľkých diel Božej lásky pre nás ľudí,” povedal.

Mladý salezián Michal Žák spomína, že keď sa prvýkrát v detstve modlil ruženec, tak to bola pre neho nekonečná nuda. “Zlom bol pre mňa počas puberty na Festivale Radosti vo Vysokej nad Uhom pri blahoslavenej Anke Kolesárovej. Do modlitby ruženca ma vtedy pozvalo dievča, ku ktorému som prejavoval sympatie. Hoci sympatie k dievčaťu rokmi nepokračovali, blízkosť k ružencu zostala. Nuž, Panna Mária má svoje originálne motivačné metódy. Odvtedy sa ruženec stal mojou súčasťou najmä na cestách: zo školy, do školy, z galérie, či na cestách z diskotéky v nočnom trolejbuse,” povedal pre TK KBS Michal. V týchto rokoch najmä oceňuje na charaktere modlitby ruženca to, že je to neimprovizovaná modlitba so svojimi pravidlami – a teda nedáva priestor invazívnym kreáciám horlivých jednotlivcov. “Počas prvej vlny korony sa na instagrame dalo sledovať, ako sa istý jezuita z USA - rehoľný brat Matthew Wooters SJ - modlil každý deň online ruženec, kde niektorí jeho modliaci sa spoluhostia boli dokonca aj protestantskí pastori či pastorky (!). Toto nadšenie z potencionálneho „ružencového ekumenizmu“ ostáva vo mne dodnes,” dodal.

K modlitbe posvätného ruženca si aktivista Tomáš Kováčik hľadal cestu dlho, pretože mu to prišlo ako modlitba babiek, ktoré len niečo bezducho opakujú. “Pochopil som, že na ruženec netreba ísť skokovito, ale postupne - skúsil som jeden desiatok denne, a to vrámci upraveného 3-mesačného programu Exodus. A šlo to. Druhá cesta je využívať múdro čas, aj napr. za volantom. Veď o čo je lepšie namiesto premýšľania nad zbytočnosťami či nebodaj nadávania, odriekať modlitbu a premýšľať nad tajomstvami ruženca,” povedal pre TK KBS. Dnes pre neho ruženec znamená pravidelnosť, určitý režim, ktorý je dôležité v živote mať. “Znamená pre mňa čas vyhradený na modlitbu, možnosť premýšľať nad Ježišovým životom a učiť sa slová, ktoré by som rád opakoval v hodinu svojej smrti,” zdôraznil Tomáš Kováčik.

Moderátor rádia LUMEN Ivo Novák priznáva, že s počtom odmodlených ružencov nie je celkom spokojný. “Avšak v našej rodine je mesiac október mesiacom, keď v tejto modlitbe zaberieme a modlíme sa ju každý deň. A ktovie, možno už tento rok nám to vydrží takto denne až do októbra 2021. Ruženec, osobne pre mňa znamená upokojenie. Pravidelný rytmus modlitby v mojom často veľmi dynamickom a nepravidelnom životnom rytme…,” povedal pre TK KBS.

Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete Katolíckej cirkvi. Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá má svoje pomenovanie podľa tajomstiev, ktoré nám sprostredkúva: radostný ruženec (udalosti Ježišovho detstva), ruženec svetla (Ježišovo účinkovanie), bolestný ruženec (Ježišovo umučenie) a slávnostný ruženec (zmŕtvychvstanie). Každá z týchto častí má päť desiatkov. Každý desiatok obsahuje modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Modlitbu Pána (Otče náš) nám dal Ježiš, Boží Syn.

Modlitba Zdravas Mária sa modlí desať krát za sebou (odtiaľ pomenovanie desiatok). Táto modlitba sa skladá z pozdravu, ktorým anjel Gabriel oslovil Pannu Máriu pri zvestovaní a zo slov sv. Alžbety, ktorou privítala Pannu Máriu, keď prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala Panna Mária pri svojom zjavení trom fatimským pastierikom. Okrem toho každý desiatok má svoje vlastné tajomstvo, nad ktorým počas recitovania Zdravas Mária rozjímame.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021