V nitrianskom seminári slávili výročie posvätenia kaplnky sv. Gorazda

TK KBS, tu; ml | 30. 09. 2020 18:55Nitra 30. septembra (TK KBS) Slávením svätej omše 29. septembra 2020 si predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda pripomenuli 25 rokov od konsekrácie kaplnky, ktorá je zasvätená patrónovi seminára sv. Gorazdovi, a ktorá je akoby duchovným srdcom  seminára a domom Nebeského Otca, ktorý v nej prebýva v blízkosti tých, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu. Svätú omšu celebroval rektor seminára Mons. Marián Dragúň s predstavenými seminaristov.

Vo svojej homílii v súvislosti s kaplnkou spomenul dve skutočnosti, o ktorých sa píše aj v kronike seminára. Prvou je skutočnosť, že kaplnka seminára je postavená na tvrdej pôde, veľmi pevnej. Upriamil pozornosť prítomných bohoslovcov na skutočnosť, že rovnako ako je seminárna kaplnka postavená na pevných základoch, aj ich kňazské povolanie potrebuje pevné základy. Druhou skutočnosťou na ktorú upriamil pozornosť bolo, že na rozdiel od ostatných chrámov, seminárna kaplnka nemá vežu. Rovnako ako pohľad na kostolné veže dvíha naše hlavy k nebesiam k Bohu, tak by mal každý jeden novokňaz vychádzajúci z kňazského seminára dvíhať srdcia ľudí k Bohu a privádzať ich bližšie.

Za 25 rokov sa kaplnka stala svedkom mnohých príbehov kňazských povolaní a vystriedalo sa v nej niekoľko stoviek bohoslovcov. V tomto akademickom roku do nej denne prichádza 55 bohoslovcov, aby prosili Pána o požehnanie a silu na ceste povolania.

Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre za uplynulých 25 rokov prešlo viac ako  200 absolventov a vysvätených kňazov  pre Nitriansku diecézu. Dnes zabezpečuje kňazskú formáciu a kňazské štúdiá už aj pre  Žilinskú a Banskobystrickú diecézu. S pomocou ľudí zo Slovenska a zo zahraničia sa vtedajšiemu nitrianskemu diecéznemu biskupovi blahej pamäti Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi podarilo rok po nežnej revolúcii v roku 1990 znovu otvoriť tzv. Veľký seminár, dnes Teologický inštitút.  Do roku 1995 sa kardinálovi Korcovi podarilo obnoviť aj tzv. Malý seminár, ktorého budovu požehnal 23. septembra 1995. V ňom pristavanú kaplnku sv. Gorazda posvätil kardinál Korec 29. septembra 1995. Kaplnka je zasvätená slovenskému svätcovi sv. Gorazdovi. Bohoslovci sa v nej stretávajú každý deň už o šiestej hodine ráno na ranných chválach, na sv. omši, na modlitbe breviára, či na večernej svätej Omši.

V 15.-16. storočí nitrianski seminaristi študovali na univerzitách v Prahe, Viedni, Bologni, Krakove aj Ríme.

O zriadenie seminára v Nitre sa zaslúžil biskup Ladislav Adam Erdödi, otvoril ho v Hornom meste v novembri 1715. Prijal prvých 8 klerikov. Starý seminár dal ďalší biskup Ján Gustíni zbúrať a v roku 1770 v Hornom meste dokončil súčasný Veľký seminár,“ povedal nitriansky sídlený biskup Viliam Judák. „Dôležité reformy v seminári zaviedli biskupi Jozef Kluch, Jozef Vurum a Imrich Paluďai. Biskup Augustín Roškováni sa zaslúžil o vybudovanie tzv. Malého seminára. Obdobie rozkvetu zažil nitriansky seminár za arcibiskupa Karola Kmeťka v 20. rokoch minulého storočia. V roku 1950 komunisti seminár zatvorili a umiestnili v ňom dievčenský internát, neskôr poľnohospodársku knižnicu a vlastivedné múzeum. Novú históriu začal seminár písať v roku 1990.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021