Koordinovať prezentáciu Gréckokatolíckej cirkvi v médiách má mediálna rada

TK KBS, mp, rp; pz | 30. 09. 2020 16:33Bratislava 30. septembra (TK KBS) Koordinovať prezentáciu Gréckokatolíckej cirkvi v médiách má Metropolitná mediálna rada. Na takomto návrhu sa zhodla Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorá dnes zasadala v Prešove. Rada tiež schválila požiadavku na tlmočenie bohoslužieb vysielaných v televízii RTVS do posunkovej reči.

Na zasadnutí sa zúčastnil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a Marián Andrej Pacák CSsR, eparcha z Toronta. Stretnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý odovzdal prítomným pozdrav apoštolského nuncia Giacoma Guida Ottonella, ktorý sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil z účasti na zasadaní.

Po úvodnej modlitbe vladyka Ján prečítal zamyslenie Svätého Otca Františka, ktoré predniesol vo Vatikáne 20. septembra počas modlitby Anjel Pána. Zdôraznil pápežovu myšlienku o Cirkvi, ktorá „má byť ako Boh: má stále vychádzať von; keď Cirkev nevychádza, ochorie na mnohé neduhy, ktoré máme v Cirkvi.“

Počas pracovného programu biskupi viedli diskusiu na tému prípravy špecifického Katechizmu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Taktiež vyjadrili potrebu čo najskôr dokončiť preklad Partikulárneho práva Gréckokatolíckej cirkvi do talianskeho jazyka, ktorý má byť následne zaslaný na schválenie na Kongregáciu pre východné cirkvi do Ríma.

Biskupi sa zaoberali aj témou pastorácie a vedenia duchovného života kňazov a veriacich počas pandémie koronavírusu. Jedným z bodov rokovania boli aj plánované formy a možnosti budúceho dofinancovania jednotlivých eparchií v rámci gréckokatolíckej cirkvi. Ďalšou témou, ktorú biskupi nezabudli opomenúť bolo budúcoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov a taktiež riešili pastoračnú misiu a jurisdikciu nad rómskymi veriacimi.

Arcibiskup Ján Babjak informoval ostatných biskupov, že Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity bolo na obdobie ďalších piatich rokov potvrdené členstvo vo zväzku teologických fakúlt spadajúcich pod Kongregáciu pre katolícku výchovu v Ríme.

Vznik Rady hierachov vyplynul z metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci pomáha práve Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Okrem noriem spoločného a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021