Pastoračný rok Rímskej diecézy sa zameria na domácu modlitbu

TK KBS, RV jb, ml; pz | 25. 09. 2020 10:21Rím 25. septembra (RV) Rímska diecéza sa pripravuje na nový štart do pastoračného roka, ktorý sa tentoraz zameria na modlitbu v domácnosti. Hlavným biblickým podnetom k nej bude Hymnus na lásku svätého apoštola Pavla (1 Kor 13).

Vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis sa pri tejto príležitosti stretne s pastoračnými pracovníkmi diecézy a osobitne aj s kňazmi a diakonmi.

Okrem eucharistickej adorácie a prednášky kardinála vikára predstavia na stretnutiach 26. a 28. septembra novú pomôcku vypracovanú skupinou šiestich biblistov z radov kňazov Rímskej diecézy. Ide o metodickú brožúrku k biblickej meditatívnej modlitbe „lectio divina“.

Popri kapacite baziliky obmedzenej z dôvodu protiepidemiologickej prevencie na 800 osôb využije Rímska diecéza aj televízny a internetový prenos podujatia.

V uplynulom týždni Rímska diecéza dostala aj menovanie do jednej z vyšších riadiacich funkcií, tzv. „vicegerente“. Svätý Otec do tejto služby vymenoval 19. septembra Mons. Gianpiera Palmieriho, doterajšieho pomocného biskupa Ríma, ktorému udelil hodnosť arcibiskupa s titulárnym sídlom Idassa. [naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021