Rok Božieho Slova ukončia čítaním Písma, konferenciou a výstavou

TK KBS, rla, ml; pz | 24. 09. 2020 09:44Košice 24. septembra (TK KBS) V Košiciach sa pripravuje v deň spomienky sv. Hieronyma trojité slávenie Božieho Slova, a to čítaním, počúvaním a pozeraním. Končiaci sa Rok Božieho Slova mohol byť ponukou osvojenia si „emauzskej skúsenosti,“ záujmu o pozorné načúvanie Božiemu Slovu, ktoré má viesť k otvoreniu očí a lepšiemu spoznaniu Pána (porov. Lk 24,31).

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Farnosťou sv. Alžbety, Teologickou fakultou KU, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka pozývajú v predvečer spomienky sv. Hieronyma, v utorok 29. septembra 2020, na celonočné čítanie Biblie v Katedrále sv. Alžbety, ktoré sa začne svätou omšou o 18:00 a potrvá do modlitieb ranných chvál nasledujúceho dňa o 5:40.

O deň neskôr, v stredu 30. septembra sa o 8:30 začne vedecká konferencia „Otváral nám Písma“ v Aule Teologickej fakulty za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení, ktorá bude pre záujemcov prístupná aj online na webovej adrese TF KU: https://www.youtube.com/channel/UCBtOXRm1zs3eCf5OUTpiV-A. Jej plánovaný program bol v skrátenej podobe prispôsobený súčasnej epidemiologickej situácii.

V úvode konferencie košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober otvorí biblickú výstavu v Átriu TF KU, ktorá potrvá do 2. októbra 2020. Hlavnú časť výstavy bude tvoriť zbierka biblických a blízkovýchodných artefaktov kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka. Okrem nich si bude možné pozrieť biblické exponáty patriace košickému a prešovskému biskupstvu, Centru spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slovenskej biblickej spoločnosti.

Po otvorení výstavy bude nasledovať ocenenie Mons. Bernardom Boberom, Veľkým kancelárom TF KU prof. Jozefa Leščinského, dlhoročného emeritného pedagóga-biblistu TF KU a známeho popularizátora Biblie. Nasledujúca séria troch prednášok odborníkov z Pápežského biblického inštitútu z Ríma, prof. Dominika Markla SJ, prof. Petra Dubovského SJ a Dr. Attilu Bodora, chce ponúknuť biblické povzbudenie v súčasnej náročnej situácie v súvislosti s pandémiou a inými traumami v spoločnosti.

Posledné prednášky sa viac viažu na postavu sv. Hieronyma. Prof. Eugenio Alliata OFM z Izraela za spolupráce prof. Antona Tyrola predstavia Hieronymov preklad Písma na miestach, kde Slovo prišlo na svet. Dr. Miroslav Varšo z SAV uzavrie konferenciu záverečnou aktualizujúcou prednáškou „na cestu“ o Ž 119 s poukazom na učenie ako proces otvárania sa životu.

Viac informácií o plánovaných aktivitách je možné nájsť na www.biblia.rimkat.sk.

TK KBS informovl Róbert Lapko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021