KBS prináša preklad nóty o modifikácii sviatostnej formuly krstu

TK KBS, kbs, ml; pz | 23. 09. 2020 12:29Bratislava 23. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na svojej stránke www.kbs.sk preklad vieroučnej nóty o modifikácii sviatostnej formuly krstu. Objasňuje dôvody, prečo nemožno svojvoľne meniť sviatostnú krstnú formulu. Kongregácia pre náuku viery dokumentom reagovala na situáciu z praxe.

Problém tohto druhu sa vyskytol napríklad na istom mieste na severe Talianska, kde vysluhovateľ krstu použil vlastnú formuláciu v znení: „V mene otca a mamy, krstného otca a krstnej mamy, starých rodičov, príbuzných, priateľov, v mene spoločenstva, my ťa krstíme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.  

Kongregácia takúto záležitosť neriešila po prvý raz. Už v roku 2008 odpovedala na dve dubiá ohľadom platnosti krstu vysluhovaného svojvoľne pozmenenými formulami. Išlo o tieto prípady v anglickom znení: „I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier“ a „I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer“. Odpoveď bola zhodná s tou dnešnou: takto vysluhovaný krst nie je platný a tí, ktorým bol takto udelený, musia byť pokrstení „absolútnou formou“.

"Modifikovať sviatostnú formulu znamená nepochopenie samotnej povahy cirkevného služobníka, ktorý je stále v službe Bohu a jeho ľudu, a nie je vykonávateľom moci, ktorá môže viesť až k manipulácii s tým, čo je Cirkvi zverené v úkone patriacom k Tradícii," píše sa v nóte, ktorú je možné nájsť na stránke KBS.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021