Kamenári v Oravskom Bielom Potoku zhotovia patrónov kostolov

TK KBS, ora, ml; pz | 18. 09. 2020 11:32Oravský Biely Potok 18. septembra (TK KBS) Témou pätnásteho medzinárodného kamenárskeho plenéra v Oravskom Bielom Potoku budú najmä patróni kostolov Studenej doliny a okolitých obcí.

V oravskej obci, ktorá je známa svojou kamenársku tradíciou, sa od 21. do 25. septembra stretne deväť kamenárov zo Slovenska a Poľska. Zvuky dlát tvarujúcich pieskovec rozozvučia Oravský Biely Potok na plenéri Návraty k bielopotockému kameňu. Téma tvorivého stretnutia bude sakrálna. Kamenári budú pracovať nad plastikami patrónov kostolov Studenej doliny a okolitých obcí.

Plenér poskytuje tvorcom možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu a ovládanie remeselnej zručnosti navzájom, na stretnutí sa výtvarne a remeselne zdokonaľujú a spoznávajú technické a výtvarné možnosti kameňa. Už viac ako sedemdesiat diel vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch je nainštalovaných pri Obecnom úrade a Farskom kostole ale aj vo Farskej záhrade v obci. Sú tak stálou prezentáciou bohatej kamenárskej histórie.

Oravský Biely Potok bol v minulosti známy nielen tým, že v katastri obce sa nachádzali tri pieskovcové lomy, ale i zručnosťou domácich majstrov. Vyrábali mlynské kamene, žarnovy, brúsy, osly, dlaždice, kvádre a vytvárali i umelecké predmety a plastické objekty s náboženskými motívmi. V obci i širšom okolí sa podnes zachovalo množstvo historických krížov a sakrálnych plastík.

Medzi najvýznamnejších majstrov patrila rodina Belopotockých, ktorí sú autormi najhodnotnejších plastík a ich diela mali osobitý charakter čerpajúci z baroka. Tvorivé stretnutie realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Oravský Biely Potok. Podujatie je realizované s finančnou podporou MKSR.

Oravsky Biely Potok, plener, plagat

TK KBS informovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021