Záver jubilejného roka vo farnosti Hniezdne zakončili slávnosťou

TK KBS, rba; ml | 16. 09. 2020 21:15



Hniezdne 16. septembra (TK KBS) Slávnostnou svätou omšou v stredu 16. septembra vo farskom kostole svätého Bartolomeja v Hniezdnom zakončili jubilejný rok tejto starobylej farnosti. Hlavným celebrantom a biskupským legátom spišského biskupa Štefana Sečku bol dekan a farár farnosti Stará Ľubovňa Pavol Lacko.

V homílií zdôraznil, ,,prečo máme prichádzať do Božieho chrámu“ a dodal: ,,Je to on ktorý je tu prítomný. On, ktorý sa chce nám dávať, On, ktorý nás chce sprevádzať. Práve tu v Božom chráme môžeme prijímať jeho telo. Boží chrám je pre nás výnimočné a vzácne miesto“ povedal dekan Lacko.

Jubilejný rok farnosti Hniezdne prebiehal od 16. septembra 2019 do 16. septembra 2020 a práve vďaka tejto duchovnej milosti vo farnosti počas tohto roka prebiehalo množstvo aktivít. Bola vydaná a uvedená publikácia o farskom kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom z pera prof. Petra Olekšáka, uskutočnil sa slávnostný koncert a požehnali obnovený organ vo farskom kostole. Okrem iného počas celého jubilejného roka prebiehala v interiéri kostola výstava z plenérov textov a fotografií o farnosti a kostole svätého Bartolomeja v Hniezdnom.

Bývalým nemeckým obyvateľom a farníkom obce bola odhalená pamätná tabuľa. Do kostola sväteho Bartolomeja počas celého jubilejného roka prichádzalo množstvo pútnikov. Samotný jubilejný rok začal vo farskom kostole svätého Bartolomeja otvorením svätej brány generálnym vikárom spišskej diecézy Mons. Antonom Tyrolom, biskupským legátom spišského biskupa. Apoštolská penitenciária okrem iného udelila podpísaný dekrét kardinálom Maurusom Piacenzom hlavným pápežským penitenciárom o získaní úplných odpustkov počas jubilejného roka starobylej farnosti Hniezdne.

Peter Olekšák, farár tejto farnosti, vyslovil nádej, že "všetci farníci a pútnici tohto chrámu získali vytúžené ovocie posvätenia počas celého jubilejného roka farnosti".

TK KBS informoval Radoslav Babjarčík



[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021