Na pútnickom mieste v Trstíne - Hájičku bola púť k Sedembolestnej

TK KBS, abu tt, lb; ml | 16. 09. 2020 16:33Trstín 16. septembra (TK KBS) V utorok 15. septembra sa v Trstíne-Hájičku konala slávnostná svätá omša v rámci púte k Sedembolestnej Panne Márii.

Slávnostnej svätej omši pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie na pútnickom mieste Trstín-Hájiček predsedal Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Slávnostným kazateľom bol assessor Peter Šimko, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Na slávnosti bol prítomný i druhý generálny vikár Trnavskej arcidiecézy kanonik Róbert Kiss.

 

Slávnostný kazateľ v homílii poukázal na dôveru a oddanosť veriaceho ľudu voči Preblahoslavenej Panne Márii, ťažko skúšaného nemilosrdnými Tatárskymi vpádmi, ktorý na tomto mieste Trstíne - Hájičku postavil v roku 1245 kostolík ako prejav vďaky a úcty k Sedembolestnej Panne Márii. Tento kostol je preukázateľne najstaršou sakrálnou stavbou na území Trnavskej arcidiecézy, ktorá nesie titul Sedembolestnej Panny Márie.

 

Nad obcou Trstín leží historicky vzácny areál a pútnické miesto Hájiček s Kostolom Panny Márie, drevenou zvonicou, studničkou a krížovou cestou. Podľa tradície bola táto lokalita známa už v 13. storočí. Ide údajne o najstaršie patrocínium Sedembolestnej Panny Márie, ako to uvádza arcidiecézny schematizmus. V Baťániovskej kanonickej vizitácii z roku 1782 sa píše, že tento kostolík bol postavený v roku 1245, čo potvrdzuje i nápis v kostolíku: MCCXLV. Dôkazom toho je i neskororománsky základ tehlovej stavby jednoloďového kostola s apsidou, ako aj románsky polkruhový portál na južnej strane. V závere 17. storočia (datovanie 1696 na chóre) prešiel kostolík v Hájičku stavebnými úpravami.

 

Tento objekt plnil dlhé roky funkciu farského kostola. Koncom 18. storočia bola do sklenenej skrine na oltári kostola v Hájičku umiestnená v hodvábnych šatách odetá soška Bolestnej Panny Márie, známa tiež ako milostivá Pieta. Svoj rozkvet zažil Hájiček najmä po roku 1764, keď bola do novopostaveného kostola v Šaštíne prenesená socha Sedembolestnej. Odvtedy tisíce pútnikov z celého Rakúska-Uhorska putovali na sviatok Narodenia Panny Márie do Šaštína a Trstín (Nádaš) sa stal jednou z významných zastávok na pútnickej ceste.

 

-

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Lukáš Blažo[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021