V Záhradnom slávili odpustovú slávnosť s arcibiskupom Boberom

TK KBS, mba, ml; pz | 16. 09. 2020 13:05Záhradné 16. septembra (TK KBS) Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa vo farnosti Záhradné uskutočnila odpustová slávnosť.

Veriaci sa deväť dní pripravovali na tohtoročnú odpustovú slávnosť aj modlitbou posvätného ruženca k Sedembolestnej Panne Márii. V predvečer odpustovej slávnosti boli počas večernej svätej omše uložené vzácne relikvie, ktoré spomínaná farnosť získala. Ide o malú časť zo svätého Kríža a relikviu 1. stupňa Gabriela Possentiho od Bolestnej Matky. Po tejto svätej omši bola krížová cesta po dedine.

Na samotnú odpustovú slávnosť zavítal do farnosti aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý si chcel s veriacimi pripomenúť aj 50. výročie od postavenia kostola, za pôsobenia vtedajšieho dekana Jána Macka – Družbackého. Farský kostol v Záhradnom bol požehnaný v nedeľu 20. septembra 1970 pápežským prelátom Jánom Onderúvom.

Arcibiskup Bober veriacich povzbudil, aby svoju horlivosť za Krista a Cirkev odovzdali aj mladším generáciám a aby nezabudli, že v živote záleží na láske, ktorá je obetavá a dokáže aj utrpenie obrátiť na požehnanie. Veriaci z celého okolia prichádzajú každý rok do Záhradného na odpustovú slávnosť do farského kostola, ktorý svojou veľkosťou pripomína skôr baziliku.

Viac o odpustovej slávnosti je možné nájsť na webstránke farnosti www.farnostzahradne.sk.

TK KBS informoval Marek Bartkovský[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021