Gotická priekopa na hrade v Nitre bola svedkom birmovnej slávnosti

TK KBS, tu; ml | 14. 09. 2020 13:01Nitra 14. septembra (TK KBS) Gotická priekopa Nitrianskeho hradu sa v nedeľu 13. septembra 2020 stala miestom nevšednej, ba až historickej birmovnej slávnosti. Priestor medzi starobylými hradnými múrmi sa totiž v tento deň zmenil na chrám pod šírim nebom, ktorý naplnil Duch Svätý aj so svojimi darmi, ktoré 65 birmovancom – chlapcom a dievčatám z farnosti Nitra – Chrenová  sprostredkoval vyslúžením sviatosti kresťanskej dospelosti nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Birmovná slávnosť, ktorá bola z dôvodu prvej vlny koronavírusovej pandémie preložená z apríla na tento deň, na poslednú chvíľu opäť musela zmeniť, ale už nie termín, ale len miesto konania. Z dôvodu sprísnených hygienických opatrení v meste a okrese Nitra v záujme ochrany zdravia účastníkov slávnosti sa tak birmovanci aj so svojimi najbližšími vďaka zodpovednému rozhodnutiu ocitli na Nitrianskom hrade na mieste, ktoré napriek povinným hygienickým rúškam na tvárach aj na verejnom priestranstve, povinnej dezinfekcii rúk, či rozostupom pri sedení, dodalo birmovnej slávnosti dôstojnú a historickú atmosféru, a urobilo z nej atraktívny duchovný zážitok, na ktorý budú jej účastníci vrátane birmovancov ešte dlho spomínať. Lebo popri vzácnych daroch Ducha Svätého dostali aj nečakaný dar v podobe mimoriadnej možnosti  návštevy Nitrianskeho hradu a prehliadky jeho priestorov.

Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval nitriansky diecézny biskup spolu s farárom farnosti Nitra Chrenová Martinom Bošanským, kaplánom farnosti Martinom Vitekom a dekanom Nitrianskeho dekanátu Mons. Pavlom Zahatlanom a ďalšími kňazmi.  Biskup Judák vo svojej homílii birmovancom pripomenul význam a zmysel sviatosti, vďaka ktorej sa stanú dospelými kresťanmi, ale aj povinnosti a záväzky, ktoré sú s tým spojené. Povzbudil ich, aby popri svojom vzdelávaní venovali pozornosť aj svojej osobnej kresťanskej viere, a aby využívali aj moderné technológie správnym spôsobom.  Zároveň birmovancov vyzval, aby sa nehanbili za svoju vieru a priznávali sa k nej v živote a napríklad  aj na sociálnych sieťach. Birmovanci spolu so svojimi rodičmi vyjadrili vďačnosť za prekročenie prahu kresťanskej dospelosti a prípravu na tento krok diecéznemu biskupovi, miestnemu farárovi a jeho kaplánovi, ako aj všetkým, ktorí sa o to spoločnými silami pričinili.

Súčasťou slávnosti bol v jej závere aj akt požehnania pamätnej tabule, ktorá bude umiestnená na zrekonštruovanej zvonici Kostola sv. Martina biskupa na nitrianskom sídlisku Chrenová, čím biskup Judák na diaľku udelil svoje požehnanie aj tejto stavbe. Zvonica bola zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, ku ktorej sa Boží ľud žijúci v Nitre často obracal zvlášť počas epidémií, čo bolo zvlášť aktuálne aj v tomto čase, ktorý Nitra prežíva v súvislosti so šírením koronavírusovej infekcie.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021