Vo Svätom Antone slávili výročnú slávnosť posvätenia chrámu

TK KBS, apa, ml; pz | 14. 09. 2020 15:32Svätý Anton 14. septembra (TK KBS) Výročnú slávnosť posvätenia chrámu sv. Antona, pustovníka slávili v nedeľu vo Svätom Antone. Chrám bol posvätený v roku 1779 na sviatok Mena Panny Márie.

Slávnostná svätá omša začala sprievodom miništrantov do kostola na čele s krížom a kadidlom, pokračovala incenzom oltára. Svätú omšu celebroval miestny farár Michal Baláž. Kázeň mal diakon, rodák zo Bzovíka Michal Sandánus. Poukázal na vzťah veriacich ku svojmu chrámu, ktorý tvoria veriaci. Ich napĺňa Boží Duch, ktorý tu prebýva, uviedol. Pokračoval, že farské spoločenstvo spoluvytvára tajomné mystické Kristovo telo. Tým je Cirkev, ktorej sme členmi. Tam, kde je láska k Bohu a láska k ľuďom, tam je pravda, pokora, milosrdenstvo a spravodlivosť, ktorej nás učí dobrý Boh, ktorý prebýva v človeku.

Potom pokračovala liturgia Eucharistie. Na záver svätej omše kňaz udelil veriacim slávnostné požehnanie a zaznela pieseň Bože čos ráčil Slovenskému ľudu, ktorú zaspieval miestny spevokol.

TK KBS informoval Andrej Palovič[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021