V Rožňave sa konal kňazský deň s biskupom Stanislavom Stolárikom

TK KBS, mce; ml | 11. 09. 2020 11:33Rožňava 11. septembra (TK KBS) V stredu 9. septembra 2020 sa v Rožňavskej diecéze konal kňazský deň. V tomto období – okolo 13. septembra - sa kňazský deň stal tradíciou z vďačnosti za návštevu sv. Jána Pavla II. 13. septembra 2003 v Rožňave. Bolo to v tomto roku prvé spoločné stretnutie kňazov, nakoľko pandémia spôsobená koronavírusom nedovolila spoločné slávenie biskupa s kňazmi - Missa chrismatis na Zelený štvrtok. Nakoľko opatrenia kvôli Covid 19 vyžadujú dané obmedzenia, celý duchovný program prebiehal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Srdcom spoločného programu bola svätá omša, ktorú celebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik s približne 90 kňazmi diecézy. Kvôli dodržaniu opatrení, bola svätá omša bez účasti veriacich.

Biskup Stolárik vyjadril radosť zo spoločenstva, ktoré mohli v tento deň vytvoriť kňazi diecézy. V homílii povzbudil svojich bratov v kňazskej službe k jednote, vzájomnej pomoci i modlitbe. Za vynikajúci príklad dal našu nebeskú Matku Pannu Máriu - Matku kňazov. Poďakoval kňazom, ktorí v náročných podmienkach izolácie a karanténnych opatrení, keď nebolo možné sláviť sväté omše pre verejnosť, hľadali spôsoby, ako byť duchovne blízko svojim veriacim, zvlášť cez modlitbu, ale aj využívaním možných prostriedkov komunikácie.

V závere biskup pripomenul, že v dňoch 10. – 25. októbra 2020 sa na Slovensku uskutoční putovanie relikvie sv. Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov. V Rožňavskej diecéze bude relikvia srdca svätca prítomná 15. októbra 2020 v Rožňave a na druhý deň -16. októbra v Brezne. Bude to zároveň deň modlitieb na diecézu a biskupa. Prítomnosť relikvie je vzácnou príležitosťou chváliť Boha za dielo, ktoré vykonal prostredníctvom svojich svätých a vyprosiť mnohé milosti pre kňazov, ale aj pre celú diecézu. Aj keď nebudú mať možnosť uctiť si relikviu všetci, vždy je možné duchovné zjednotenie v modlitbe.

Na záver svätej omše si kňazi sprítomnili prežívaný Rok Eucharistie v diecéze adoráciou pred Oltárnou oltárnou, ktorú pred záverečným sviatostným požehnaním zakončili modlitbou zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii, modlitbou za diecézu a za biskupa Stolárika a na úmysel Svätého Otca. Po svätej omši sa konali voľby do presbyterskej rady. Po skončení duchovnej časti programu sa kňazi stretli na agapé, informovala sr. Mária Červená.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021