K výročiu blahorečenia Alfonzy Eppingerovej vyšla kniha a audioknihy

TK KBS, zz, fc, ml; pz | 10. 09. 2020 11:29Bratislava 10. septembra (TK KBS) Pred dvomi rokmi bola vyhlásená za blahorečenú Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka dvoch kongregácií, ktoré pôsobia aj na Slovensku – Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Pri príležitosti výročia vyšla kniha jej príhovorov a audioknihy o blahoslavenej Matke Eppingerovej.

Výnimočnosť, duchovnú hĺbku a nadčasovosť príhovorov Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, jedinečne pochopil Ignace-Claude Busson, kňaz a očitý svedok jej života svätosti a vydal ich knižne. Svojím duchovným zrakom videl, že sa stretol so svätou ženou, ktorá neobyčajnou citlivosťou na vanutie a podnety Ducha Svätého poznačila svoju dobu a svojou angažovanosťou vedela odpovedať na jej potreby práve vynikajúcou formáciou sestier. Knihu si môžu záujemcovia zakúpiť vo Vydavateľstve ZAEX a v Kníhkupectve Zachej.

Audioknihy o blahoslavenej Alfonze Márie Eppingerovej vyšli vo Vydavateľstve Dobrá kniha. Ide o nahrávky z Rádia LUMEN, ktoré vznikli v rokoch 2016, 2018 a 2019. Podieľali sa na nich slovenské herečky Hilda Michalíková a Ľudmila Swanová, zvukový majster Matúš Brilla a redakčno-dramaturgickú prácu a výber hudby zrealizovala Andrea Eliášová, dlhoročná redaktorka Rádia LUMEN a členka Duchovnej rodiny Kongregácie SDR.

Ctihodnú Matku Alfonzu Máriu Eppingerovú blahorečili 9. septembra 2018 v Štrasburgu. Bol to v deň, na ktorý pripadalo 204 rokov od jej narodenia. Postulátorkou procesu blahorečenia je Slovenka sr. M. Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Svätou omšou za dar blahorečenia budú ďakovať sestry 12. septembra 2020 o 8:00 v Kostole Milosrdných bratov, Nám. SNP v Bratislave.

- - - - -

Matka Alfonza Mária, vlastným menom Alžbeta Eppingerová, pochádzala z hlboko zbožnej katolíckej rodiny, ktorá žila uprostred protestantského prostredia. Od útleho veku sa rada modlievala, rozmýšľala nad významom modlitieb a ako každé dieťa kládla rodičom veľa otázok.

Ako 5-ročná hľadiac na kríž sa pýtala: „Mama, prečo ukrižovali Pána?“ odpoveď znela: „Moje dieťa, toto spôsobili naše hriechy“. Na to s veľkou rozhodnosťou svojej malej duše si zaumienila: „Potom sa chcem vyhnúť všetkému, čo je hriech!“ Toto konštatovanie predurčilo celý jej život. Predčasná zrelosť v otázkach viery ju viedla k tomu, že ako 14-ročná zložila sľub panenstva, a to hneď po prvom svätom prijímaní. Duchovný život rozvíjala a viedla pod dôverným dohľadom svojho spovedníka.

V mladom veku Alžbeta trpela na viaceré choroby a počas týchto rokov choroby nadobudla veľmi silnú duchovnú skúsenosť. Bola priťahovaná rozjímať o Ježišovi, jeho živote a utrpení a objavila, ako veľmi Boh miluje všetkých ľudí. Z vlastnej skúsenosti vedela, že utrpenie nemôže byť prekážkou stretnúť túto lásku. Po prvých troch rokoch ťažkého utrpenia sa v nej prejaví túžba pomáhať trpiacim. V roku 1841 vytvára so svojimi priateľkami malú skupinu, ktorá si kladie za cieľ, pod vedením svojho farára, starať sa o chorých vo farnosti. Boh si ju pripravuje na svoje dielo.

Pri tejto práci s chorými, chudobnými a núdznymi zbiera prvé skúsenosti. Netrvá to však dlho. Nastáva ďalšie utrpenie, ktoré trvá 4 roky a celkom ju pripútava na lôžko. Je to pre ňu veľmi bolestné obdobie, avšak stáva sa pre ňu obdobím milosti. Mladá Alžbeta osobným utrpením vyzrieva. Samota a prebdené noci jej pomáhajú dozrieť v mimoriadne silnú osobnosť.

Vždy viac sa spája s trpiacim Kristom Vykupiteľom a od marca 1846 dostáva dar „videnia“ – bola to reťaz videní, zvlášť o politickej situácii a o jej vplyve na náboženský život. O Alžbete sa začínalo hovoriť v šírom okolí a pri jej lôžku sa striedali mnohí ľudia. Boli medzi nimi úprimne súcitní, ale aj posmievační, alebo čisto iba zvedaví na beh budúcich udalostí. Alžbeta neodmietla nikoho. Mnohí sa po rozhovore s ňou vydali na cestu úprimného pokánia. Na všetky tieto mimoriadne udalosti okolo Alžbety dohliadalo skúsené oko diecézneho biskupa Rässa a spovedníka Dávida Reicharda.

V mladosti prišla Alžbeta do kontaktu s misionármi z rehole redemptoristov. U ich zakladateľa sv. Alfonza ju veľmi oslovila jeho láska k chudobným. Nadchla ju natoľko, že neskôr si ho vybrala za jedného z patrónov kongregácie. V jednej extáze počula jeho hlas, aby založila kongregáciu na pomoc opusteným a úbohým. Hlboká úcta k nemu ju viedla aj k tomu, že po prijatí rehoľného rúcha prijala rehoľné meno Alfonza a novej kongregácii dala pomenovanie Dcéry Božského Vykupiteľa.

Pán ju na založenie novej kongregácie pripravoval utrpením, ktoré trvalo sedem a pol roka. Dňa 25. februára 1849 jasne počuje Vykupiteľove slová: „Netráp sa kvôli tomu, to je moje dielo a práve tým, že si nevzdelaná, chcem, aby iní prostredníctvom teba poznali moje milosrdenstvo.“ Tu sa už Alžbete rysuje jasná cesta. Nová kongregácia bude mať za úlohu priblížiť sa k chudobným a trpiacim v ich príbytkoch, venovať sa tým najopustenejším, nevedomým deťom a tým, ktorí trpia akúkoľvek núdzu. Toto predstavuje charizmu, ktorú daroval Božský Vykupiteľ svetu cez Matku Alfonzu Máriu.

Všetko, čo podnikala, zverovala Pánovi. Od mladosti si uctievala svätú Teréziu Avilskú a od nej sa učila veľkej dôvere v Boha, pokoju a radosti. Napriek apoštolskej činnosti viedla svoje sestry k stálemu prehlbovaniu duchovného života a prebúdzala v nich snahu po dokonalosti. Učila ich spájať kontempláciu s činnosťou. V jednej z extáz jej Pán odporúčal modliť sa za tri veci: za obrátenie hriešnikov, za duše v nebezpečenstve hriechu a za umierajúcich.

Pri opatrovaní chudobných nerobila nijaký rozdiel medzi vyznaniami. Konala v duchu evanjelia, i keď nepoznala slovo ekumenizmus“. Po každej návšteve chorého učila sestry tichému poďakovaniu pred bohostánkom. Ctihodná Matka Alfonza Mária sa narodila pre nebo vo veku 53 rokov, dňa 31. júla 1867. V roku 2011 Cirkev úradne potvrdila jej heroické cnosti a rímska fáza procesu blahorečenia ďalej napreduje (Zdroj: Vatican News).

Zdroj: zasvatenyzivot.sk[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021