Vo Svite oslávili košických mučeníkov spolu s biskupom Stolárikom

TK KBS, svi; ml | 08. 09. 2020 16:34Svit 8. septembra (TK KBS) V nedeľu 6. septembra 2020 sa vo Farnosti sv. Jozefa, robotníka vo Svite uskutočnila liturgická slávnosť. Farnosť navštívil rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Slávil Eucharistiu spolu s miestnymi kňazmi. V liturgickom sprievode, na úvod svätej omše, priniesol do Kostola sv. Jozefa, robotníka, relikvie svätých košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, informoval farár vo Svite Štefan Vitko.

Biskup Stolárik sa vo svojej homílii okrem iného venoval myšlienke a dôležitosti napomínania. Zdôraznil prvok pravdy a pravdivosti. Za vzor dal veriacim sv. Jána Krstiteľa. Vyzdvihol aj svätých košických mučeníkov, ktorí odmietli akékoľvek materiálne výsady a zostali verní Pravde, t. j. Ježišovi Kristovi a svojmu kňazskému poslaniu. Povzbudil veriacich vo Svite, aby v duchu týchto významných mužov Cirkvi zosúladili svoj život s myšlienkou pravdy, ktorú priniesol Ježiš Kristus. Na záver slávnosti udelil veriacim apoštolské požehnanie s relikviami svätcov, ktoré sú zároveň aj jeho darom miestnej farnosti.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021