V Trnave zasadala Rada pre misie Konferencie biskupov Slovenska

TK KBS, mbu; ml | 08. 09. 2020 16:19Trnava 8. septembra (TK KBS) Členovia Rady pre misie Konferencie biskupov Slovenska sa v pondelok stretli na pracovnom zasadnutí v Trnave. Zasadanie začalo svätou omšou, ktorú celebroval národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Prítomným sa potom prihovoril trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a s katechézou duchovný otec Jozef Šelinga.

Arcibiskup Orosch spomenul na úvod svätých košických mučeníkov a prítomných povzbudil myšlienkou, aby vedeli byť tou správnou soľou pre tento svet. “Soľ sa nepridáva len do jedla, aby dávala chuť. Soľ aj očisťuje. Soľ aj uzdravuje. Aj komunikácia sa stáva posolením prístupnou a jednoduchšou”. Vyzdvihol tiež prácu misionárov, predovšetkým slovenských misionárov v zahraničí, ale i misionárov, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky slovami: “Sme tu aj preto, aby sme podporovali aj misionárov u nás. Máme misionárov z rôznych krajín.”

V rámci katechézy, ktorú si pripravil Jozef Šelinga odznelo veľa podnetných myšlienok. Katechézu začal myšlienkou o soli: “Na jedno kilo ryže netreba jedno kilo soli. Sme pozvaní byť soľou, ale treba dávať pozor, aby sme “svet” nepresolili, no zároveň, aby sme neboli fádni.” Ďalej pokračoval: “Slovo “povolanie” byť misionárom ukrýva v sebe “volanie”. Byť zavolaným Ježišom. Byť povolaný Ježišom. No najskôr musíme byť, až potom môžeme niečo robiť. Najskôr a len byť.” V rámci katechézy sme členovia rady spoločne zamýšľali ako sa zmenil rozmer života ľudí, ktorí sa nechali pozvať Ježišom.

Kľúčom je blaženosť, pre ktorú nás Pán Boh povolal. “Život misionára nespočíva v šťastí, ale v blaženosti.”, dodal. Ďalej Jozef pokračoval: “Ježiš našu lásku očisťuje a posilňuje. No vždy treba začať láskou k sebe samému. Dokázať si priznať, že mám cenu v Božích očiach, priznať si talenty a dary, ktoré mi Pán Boh dal. A potom milovať blížneho, tak ako sa hovorí: Buďte pre ľudí to, čo je slnko a dážď pre rastliny. Milujte ľudí nech by boli ružou alebo kaktusom.” Buďte dávajúcim darom. Boh nás povoláva milovať ho nadovšetko. A milovať Pána Boha. Mať v srdci pre Neho a pre ľudí priestor a prekonávať prekážky. Byť sám nie je zaujímavé.”

Po katechéze zúčastnení predstavili svoju misijnú skúsenosť z posledného obdobia, vzájomne sa povzbudili a vytvorili priestor, aby sa mohli zasadiť nové myšlienky na poli misijnej práce. Zasadnutie sa zakončilo obedom a požehnaním, informovala Mária Buláková.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021