Začiatok školského i cirkevného roka oslávili pútnici aj v Klokočove

TK KBS, rfu, ml; pz | 07. 09. 2020 14:36Košice 7. septembra (TK KBS) Na Fatimskej sobote sa stretli cez víkend mariánski ctitelia v Klokočove. Oslávili nového školského i cirkevného roka. Program začal modlitbou radostného ruženca, pokračoval treťou hodinkou, po ktorej nasledovala katechéza, ktorú pripravil správca farnosti Jasenov Martin Mihalčo.

Katechézu v autorovom mene predniesol Michal Baran z farnosti Vyšná Rybnica. V katechéze sprevádzal po stopách ikony z Klokočova, vzhľadom na súčasné historické poznatky, legendy a bádania.

Archijerejskú svätú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej homílii sa zamyslel nad súčasnou krízou, ktorá vzbudzuje napätie a strach v spoločnosti. Použil príklad zo života, v ktorom vystrašené dieťa neuteká niekam von, ale utieka sa k svojej matke, podobne ako aj veriaci sa v čase neistoty utiekali a stále utiekajú k nebeskej Matke.

Slávenie spevom sprevádzal chrámový zbor sv. Sedmopočetníkov zo Sobraniec. Pred požehnaním sa vladyka spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi pomodlil Moleben pred Klokočovskou ikonou a poprial všetkým požehnaný začiatok nového cirkevného roka, osobitne študentom vyprosoval úspešný akademický rok aj šťastný návrat do školských lavíc po prestávke spôsobenej súčasnou pandémiou.

Na záver sa slova ujal správca farnosti Klokočov Peter Čintala, ktorý v mene všetkých prítomných zablahoželal vladykovi Milanovi k jeho narodeninám, ktoré oslávil deň pred fatimskou sobotou (4. 9.).

TK KBS informoval Richard Fučko[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021