Na Starých horách oslávili výročie povýšenia chrámu na Baziliku minor

TK KBS,pl,rp;rp | 06. 09. 2020 11:30Bratislava 6. septembra (TK KBS) V sobotu 5. septembra si počas slávenia Fatimskej soboty Banskobystrická diecéza pripomenula a oslávila 30. výročie povýšenia pútnického Chrámu návštevy Panny Márie na Starých Horách na Baziliku minor. Dekrét o vyhlásení Starohorského chrámu za Baziliku minor bol v Ríme podpísaný 1.8. 1990 a slávnostne vyhlásený na Starých Horách 15.9. 1990 za účasti približne 12 tisíc pútnikov.

Spomienkovej slávnostnej svätej omši na starohorskej Studničke v sobotu 5. septembra 2020 za účasti mnohých kňazov a pútnikov, z diecézy i mimo diecézy, predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

V úvode svätej omše diecézny biskup spomenul, že titul Bazilika minor vyjadruje úzke spojenie so samotným Svätým Otcom a Svätým Stolcom, a každý veriaci je pozvaný vytvárať túto jednotu s pápežom.

V homílii sa pútnikom prihovoril cirkevný historik a dekan - farár vo farnosti Banská Bystrica - mesto Gabriel Brendza. V úvode svojho príhovoru dekan Brendza spomenul vývoj pútnych miest: „Od vekov veriacich fascinovala skutočnosť príchodu Božieho Syna na tento svet, a keďže veľmi často nemohli cestovať priamo do Svätej Zeme, sprítomňovali si tieto veľké tajomstvá vo svojich regiónoch... V súvislosti s takýmto prežívaním vznikali aj regionálne pútnické mariánske miesta... Aj keď v každom kostole bol oltár, socha či obraz Božej matky, veriaci chceli mať tú, ktoré porodila Spasiteľa aj na akomsi posvätnom mieste, na ktoré aby prichádzali tak, ako deti prichádzajú do domov a izieb svojich matiek“.

Gabriel Brendza

Následne historik Brendza priblížil vývoj pútnického miesta Staré Hory, ktorého pútnický charakter siaha až do konca 15. storočia. Zároveň priblížil jednotlivé udalosti a rozmach Starohorského chrámu až po úsilie o vyhlásenie za Baziliku minor v 80-tych rokoch 20. storočia.

V závere homílie dekan Brendza apeloval, že titul Bazilika minor predstavuje úzke spojenie s pápežom a jednotu s biskupmi. „Nie je dobré, keď sa pápež kritizuje a spochybňuje. Spomeňme si na príklad našich bratov gréckokatolíkov z roku 1950. Stačilo vynechať meno vtedajšieho pápeža Pia XII. z liturgických modlitieb a formálne podpísať pravoslávie a mohli kňazi na tých istých farách a slúžiť v tých istých chrámoch. Oni si však uvedomovali, že tu nejde len o meno, ale o pravdu viery a jednotu s pápežom. Preto radšej volili väzenie, vyhnanstvo a pobyt v cudzine, kde trpeli nielen oni, ale aj ich rodiny, akoby zapreli svoju vieru... Sestry a bratia, napatrí sa spochybňovať úrad pápeža. Tu tiež nejde o Wojtyłu, Ratzingera či Bergoglia. Ale o pravdu viery“ dodal Brendza.

Napokon dekan upriamil pozornosť na jednotu s biskupmi, pričom poukázal na nedávne odmietanie Eucharistie do rúk: „Keď tak urobili bolo to preto, že chcú chrániť naše zdravie a životy v zmysle hygienických a medicínskych predpisov. Kde sa potom berie revolta a svojvoľnosť voči týmto usmerneniam, keď si niektorí myslia, že musia Eucharistiu prijímať len do úst. Eucharistia má byť princípom a znakom jednoty. Keď nás rozdeľuje alebo vyčleňuje zo spoločenstva alebo uzatvára do pyšnej exkluzivity. Máme Kristovho ducha?“

Na konci svätej omše biskup Marián Chovanec poďakoval svojim predchodcom Mons. Jozefovi Ferancovi a Mons. Rudolfovi Balážovi, ktorí sa zaslúžili o to, že starohorský chrám dostal titul Bazilika minor. Zároveň poďakoval aj rehoľníkom - karmelitánom, ktorí sa v súčasnosti o toto pútne miesto starajú.

Chovanec, Stare Hory

Po svätej omši sa v slávnostnom sprievode kňazi spolu s diecéznym biskupom a veriacimi presunuli pred bránu baziliky, kde diecézny biskup požehnal novú tabuľu označujúcu titul baziliky.

TK KBS informoval Peter Lupták[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021