Na mariánskej púti v Topoľčanoch je možné opäť získať úplné odpustky

TK KBS, fto; ml | 04. 09. 2020 09:25Topoľčany 4. septembra (TK KBS) Mariánska svätyňa v Topoľčanoch spojená zväzkom duchovného príbuzenstva s Pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme je od štvrtku do nedele (3. - 6. septembra 2020) sláviť tradičnú mariánsku púť, ktorá bude mať lokálny charakter za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

"Počas púte je možnosť získať v mariánskej svätyni za obvyklých podmienok úplné odpustky (PA n. 308/19/I). Púťou chceme vzdať vrúcne vďaky trojjedinému Bohu i Panne Márii za ochranu a rovnako veľkú vďačnosť všetkým ľuďom pracujúcim počas koronakrízy. Celý program púte je zverejnený na priloženej elektronickej verzii plagátu alebo na farskej webovej stránke: www.topolcany.fara.sk," avizuje Farnosť Topoľčany.

-

Topolcany, put, plagat[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021