Kard. Tagle: Ako Kristovi nasledovníci máme byť ochrancami stvorenia

TK KBS, fid, ap, sga, ml; pz | 02. 09. 2020 13:27Vatikán 2. septembra (Fides) „Ako Kristovi nasledovníci máme spoločnú úlohu byť ochrancami Božieho stvorenia a naše blaho súvisí s blahom Matky Zeme." To sú slová, ktoré kardinál Luis Antonio Tagle, predseda Caritas Internationalis (CI) a prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, uviedol v správe zaslanej Agentúre Fides pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva (1. septembra).

Táto iniciatíva pápeža Františka predstavuje významnú príležitosť vzdať hold bohatstvu kresťanskej viery, ktorá sa vyjadruje aj v ochraňovaní „spoločného domova“. Tak ako sa vírus šíri v našom globalizovanom svete, Caritas Internationalis pokračuje v šírení toho, čo kardinál definoval ako „pandémia lásky a solidarity“.

„V týchto mesiacoch, keď bol náš globalizovaný svet vážne zasiahnutý pandémiou COVID-19, sme si uvedomili našu spoločnú ľudskú prirodzenosť a vzájomné prepojenie politických, hospodárskych, sociálnych, duchovných a kultúrnych rozmerov“, pokračuje text zaslaný Agentúre Fides.

„Uvedomili sme si, ako nespravodlivé sociálne systémy vytvorili úrodnú pôdu pre šírenie chorôb, aké krehké sú naše životy a akí zraniteľní sme boli ešte pred šírením tohto vírusu. Prebiehajúca pandémia však pre nás predstavuje aj príležitosť, aby sme ukázali novú formu solidarity s cieľom vytvoriť spoločný front v záujme ochrany našich životov“.

Kardinál ďalej poznamenáva, že ako pápež František pripomenul počas svojej katechézy 26. augusta, „tento dom bol daný Bohom celému ľudskému rodu a ako ochrancovia stvorenia sme povolaní k tomu, aby sme sa postarali o to, aby sa o jeho plody mohli skutočne deliť všetci ľudia“.

Realita, ktorú Charita dennodenne zaznamenáva pri svojej práci v miestnych komunitách po celom svete, má však od toho ešte ďaleko: „Miestne komunity sú prvými obeťami zlyhania ochrany stvorenia, a preto dnes od nás požadujú cielené a okamžité zásahy, najmä pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, prístup k vode a ochranu ekosystému, “uvádza sa v texte.

Caritas Internationalis je presvedčená o tom, že „napomáhať integrálny ľudský rozvoj je možné iba vtedy, ak je chránený život a je zaručená udržateľnosť ekologických, hospodárskych, sociálnych a politických systémov. Ďalšou podmienkou je uznávanie jedinečných schopností ľudskej bytosti pokiaľ ide o poznanie, vôľu, slobodu a zodpovednosť“.

CI ďalej uvádza, že obnova po pandémii COVID-19 sa bude musieť uskutočňovať cez nové, spravodlivé a udržateľné spôsoby života, berúc do úvahy úzke prepojenie medzi úctou k Zemi a ekologickým, ekonomickým, sociálnym a politickým spôsobom života.

-

Zdroje: Fides, AP / Preložil: Stanislav Gábor[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021