Púť farnosti Košice – Nad jazerom k ikone Bohorodičky do Klokočova

TK KBS, vva, ml; pz | 02. 09. 2020 13:19Košice 2. september (TK KBS) V utorok 1. septembra, prvý deň nového cirkevného roka, sa konala púť farnosti Košice – Nad jazerom do Klokočova. Táto farská púť sa konala pri príležitosti jubilejného roka, ktorý oslavuje miestna cirkev.

Po putovaní a modlitbách v autobuse sa program začal v Klokočovskom chráme molebenom a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú spolu spoločne s veriacimi slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor. V homílii poukázal na význam času a jeho plnohodnotné žitie, ktoré sa nedá uskutočniť ani v minulosti, ani v budúcnosti, ale iba jedine teraz – v tejto chvíli.

Klokocov, put

Po svätej liturgii bol priestor na osobnú modlitbu pri kópii zázračnej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 350. rokmi zázračne slzila. Na záver sa veriaci pred ikonou pomodlili spoločne Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke a tak si modlitbou a spevom sprítomnili celú históriu ikony. Po záverečnom požehnaní a spoločnom fotografovaní sa pútnici zúčastnili na spoločnom farskom obede.

TK KBS informoval Vladimír Varga[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021