Provinciál don Timko: Pomáhajme si rásť v dôvere v nebeského Otca

TK KBS, rhsdb, ml; pz | 02. 09. 2020 12:10Bratislava 2. septembra (TK KBS) Nový provinciál slovenských saleziánov don Peter Timko (47) začal v utorok 1. septembra svoj šesťročný mandát. Službu prijal počas svätej omše na stretnutí spolubratov v Žiline. Prítomných bolo vyše sto saleziánov a niekoľko zástupcov saleziánskej rodiny, medzi nimi aj provinciálka sestier saleziánok na Slovensku sr. Monika Skalová.

CELÝ VIDEOZÁZNAM SVÄTEJ OMŠE

Zilina, provincial, saleziani, novy

Uvedenie do úradu prišiel vykonať z poverenia hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho don Roman Jachimowicz, hlavný radca pre región strednej a severnej Európy. V homílii vyzdvihol veľký význam prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku a cez slovenských saleziánov i v Jakutsku a Aldane na Sibíri a v Baku v Azerbajdžane.

Osobitnú vďačnosť a uznanie venoval predošlému zosnulému provinciálovi donovi Jozefovi Ižoldovi, „ktorý s veľkým nasadením pracoval pre dobro provincie a pre rozvoj saleziánskej charizmy. S láskou na neho pamätáme v našich modlitbách.“ Samotným spolubratom don Jachimowicz adresoval výzvu: „Ako saleziáni sme povolaní, aby sme boli autentickými pastiermi a vodcami mladých, ktorí si želajú byť protagonistami a strojcami lepšieho sveta. Našou úlohou je byť medzi nimi a mať čas, aby sme ich mohli sprevádzať.“

Zilina, provincial, saleziani, novy

Prvou časťou samotného uvedenia nového provinciála do úradu bolo prečítanie dekrétu, ktorým hlavný predstavený saleziánov ustanovuje spolubrata Petra Timka, doterajšieho magistra novicov, za predstaveného spolubratov slovenskej provincie Márie Pomocnice kresťanov na obdobie rokov 2020 – 2026. Don Timko potom zložil slávnostné vyznanie viery a podpísal príslušný dokument. Spolu s ním nastúpil do služby provinciálneho vikára na tri roky don Peter Jacko (43), doterajší direktor saleziánskej komunity v Trnave.

Zilina, provincial, saleziani, novy

Slovenskí saleziáni pokračovali po svätej omši v programe svojho tradičného dňa provincie. Pripomenuli si zosnulých provinciálov Jozefa Ižolda a Štefana Turanského, ktorí zomreli v ostatných mesiacoch, privítali nových mladých spolubratov a oslávili okrúhle jubileá života i rehoľných sľubov a kňazstva. Vrcholným momentom bol prvý príhovor nového provinciála.

Don Peter Timko sa najprv krátko zamyslel nad podobenstvom o rozsievačovi a o kúkoli a pšenici. Poukázal na dôležitosť stať sa dobrou, krásnou pôdou, ktorá prijíma obsah – Božie Slovo, Božiu realitu a vysvetlil, že človek sám zo seba je neschopný prinášať „úrodu života, ktorá nepominie. Iba človek, ktorý žije zakorenený v Kristovi, ako syn v Synovi, má účasť na tomto obsahu a náplni, ktorá dáva život.“ Podobenstvami don Timko spolubratom pripomenul, že vízia pre službu, do ktorej bol povolaný, existuje. „Ale má ju pre našu provinciu a saleziánsku rodinu na Slovensku nebeský Otec. On je ten rozsievač Slova, ktoré má byť obsahom, náplňou nášho života. Našou spoločnou úlohou je stávať sa stále viac tou dobrou a krásnou pôdou, ktorá vie zachytiť, prijať Slovo a umožniť mu rozvinúť sa naplno.“

Zdôraznil, že Boh štedro denno-denne dáva obsah a víziu, „ale potrebuje, aby sme boli slobodní od pokušenia snažiť sa mať všetko vo svojich rukách.“ V tomto zmysle ponúkol chápať aj bolestné udalosti provincie a spoločnosti v ostatných mesiacoch ako pozvanie k oslobodzovaniu sa od seba samých i od pozornosti na kúkoľ a od starosti robiť s ním poriadok. „Povzbudzujme sa a pomáhajme si rásť v dôvere v nebeského Otca. Ona spočíva v slobodnom prijímaní Slova a v trpezlivo čakaní na žatvu.“ Aj samotnú svoju službu provinciála vníma – v spolupráci so spolubratmi – ako spoločný rast v dôvere v Boha.

V deň svojho nástupu don Timko pozdravil v krátkom videu aj celú saleziánsku rodinu.

Don Peter Timko ako provinciál povedie slovenských saleziánov v najbližších šiestich rokoch. V roku 2024 oslávia saleziáni na Slovensku sto rokov svojej prítomnosti.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021