Odloženie otvorenia školského roka na cirkevných školách v Nitre

TK KBS, tu; ml | 01. 09. 2020 19:59Nitra 1. septembra (TK KBS) Nitrianske biskupstvo prijalo informáciu o zistení ochorenia na COVID 19 u dvoch pedagogických zamestnancov zo ZŠ a MŠ sv. Gorazda a ZŠ sv. Marka v Nitre, a stotožnilo sa so zodpovednými krokmi a rozhodnutiami štatutárnych zástupkýň – riaditeliek oboch vzdelávacích zariadení, ktorých výsledkom je odklad otvorenia školského roka 2020 / 2021 na zatiaľ presne neurčený termín.

Prijaté kroky a opatrenia sú v záujme ochrany zdravia detí a žiakov oboch vzdelávacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva a RKFÚ Nitra – Chrenová, a zabráneniu šírenia koronavírusovej infekcie v prostredí oboch škôl. Rodičia detí a žiakov boli o vzniknutej situácii vyrozumení a o ďalších krokoch budú priebežne informovaní prostredníctvom edupage a školských webových stránok.

Pedagogickí zamestnanci nemali pozitívnu cestovateľskú anamnézu z rizikových oblastí v zahraničí, ani neboli vo vedomom kontakte s chorými na COVID 19. Neboli v kontakte ani s deťmi navštevujúcimi obe školy, ale nakoľko boli v kontakte s ostatnými pedagogickými zamestnancami, títo sa z toho dôvodu podrobili karanténe a budú priebežne testovaní.

Otvorenie školského roka v oboch školách sa predpokladá až vtedy, keď budú výsledky testovaní všetkých pedagogických zamestnancov negatívne. Všetky kroky a opatrenia sa uskutočnili a budú ďalej realizovať po konzultáciách a v úzkej spolupráci s RÚVZ v Nitre, Diecéznym školským úradom Nitrianskeho biskupstva a ďalšími štátnymi organmi podľa vývoja situácie.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021