Učitelia cirkevnej školy v Kežmarku absolvovali duchovnú obnovu

TK KBS, ftr; ml | 01. 09. 2020 12:37Kežmarok 1. septembra (TK KBS) V posledný augustový deň učitelia a zamestnanci Základnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku absolvovali duchovnú obnovu pred začiatkom nového školského roka. Využili k tomu priestory kostola a farského úradu v Novom Smokovci. Duchovnú obnovu viedol kežmarský farár a dekan František Trstenský. Zúčastnili sa na nej aj kapláni Martin Kováč a Šimon Bocko, ktorí učia náboženstvo na tejto škole.

Kezmarok, duchovna, obnova

Program začal prednáškou o identite a poslaní katolíckeho učiteľa v súčasnej spoločnosti. Dekan Trstenský vyzval učiteľov k dvom úlohám. Cirkevná škola má byť prostredím otvoreným pre dialóg s týmto svetom, keďže Pán Ježiš poslal učeníkov do sveta, aby hlásali evanjelium. Avšak cirkevná škola a katolícky učiteľ potrebujú vždy zostať na pôde Katolíckej cirkvi v duchu Ježišových slov, ktoré povedal o učeníkoch, že sú vo svete, ale nie sú zo sveta. „Učiteľ musí byť otvorený pre komunikáciu so súčasnou dobou, spoločnosťou a kultúrou. Táto otvorenosť musí byť kritická, evaluačná, historická a dynamická, vždy v duchu Kristovho evanjelia,“ zdôraznil František Trstenský.

Kezmarok, duchovna, obnova

Po prednáške nasledoval priestor pre osobnú modlitbu, adoráciu a svätú spoveď. Obnovu zakončili spoločnou svätou omšou.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021