Rekonštrukcia kostola svätého Mikuláša v Starej Ľubovni je už vo finále

TK KBS, tasr; ml | 29. 07. 2020 10:50Stará Ľubovňa 29. júla (TK KBS/TASR) Komplexná vonkajšia rekonštrukcia kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni je vo finálnej fáze. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš-Pieniny Jakub Ondrej s tým, že rekonštrukcia exteriéru sa začala vo februári tohto roka.

„Celkové náklady na rekonštrukciu kostola presiahli 420 000 eur, pričom farnosť získala vďaka schválenému projektu dotáciu vo výške 85 000 eur. Mesto Stará Ľubovňa prispelo sumou 4 000 eur, zvyšok nákladov bol financovaný z vlastných zdrojov, získaných v podobe milodarov, zbierok i príjmov z predaja pozemkov," uviedol riaditeľ.


Komplexná obnova exteriéru zahŕňala výmenu strechy, obnovu fasády a vstupu do krypty, výmenu kamenných ostení okolo dvier a tiež opravu zvonov. Ďalej došlo k výmene okien, pričom vitráže uskladnili v priestoroch farskej budovy, ktoré osadia späť pri rekonštrukcii interiéru kostola. Jednotlivé práce sa realizovali pod dozorom krajského pamiatkového úradu.

Ondrej priblížil, že pri obnove exteriéru sa použilo vyše 2 000 štvorcových metrov lešenia. Jedným zo zaujímavých objavov vonkajšej rekonštrukcie, po odstránení ciferníka hodín na veži, bolo odhalenie pôvodných ciferníkov namaľovaných na fasáde. Ako ďalej doplnil, následne po obnove exteriéru kostola chcú pokračovať aj v jeho vnútorných priestoroch.


Dominantou mesta Stará Ľubovňa je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1280. O významnej historickej hodnote kostola svedčí množstvo nálezov nedávnej obnovy. Prvý významný objav odkryli reštaurátori v roku 2016. Išlo o stredovekú fresku na severnej strane presbytéria.

Okrem reštaurátorských a architektonickohistorických výskumov sa v kostole realizoval v roku 2018 aj archeologický výskum. V kostole našli a preskúmali krypty, doposiaľ známe len z archívnych materiálov. Objavili aj tri hroby a základové murivá preukazujúce jednotlivé stavebné etapy kostola. O rok neskôr, v roku 2019, boli obnovené fresky vo víťaznom oblúku (Zdroj: TASR).[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021