Arcidiecézna púť 18. - 19. júla 2020 v Gaboltove tento rok nebude

TK KBS, rp; pz | 10. 07. 2020 11:52Bratislava 10. júla (TK KBS) Arcidiecézna púť Košickej arcidiecézy 18. - 19. júla 2020 v Gaboltove tento rok nebude. Každoročne víkend po 16. júli prichádza do Gaboltova veľké množstvo pútnikov. “Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 chceme byť opatrní, a preto sme sa rozhodli, že Arcidiecéznu púť ku Škapuliarskej Panne Márii v tomto roku neusporiadame,” informuje webová stránka farnosti Gaboltov. K takémuto rozhodnutiu viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí.

Samotná odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie bude len na lokálnej úrovni, tzn. pre ľudí z farnosti.Taktiež bude možnosť, aby sa individuálne putovalo do Gaboltova, samozrejme, pri zachovaní všetkých nariadení a pravidiel, ktoré budú v tom čase platné. Pri plánovanej väčšej skupiny treba kontaktovať farský úrad.

V nedeľu 19. júla bude len slávnostná svätá omša o 10:30. TV LUX plánuje televízny prenos z tejto z odpustovej slávnosti. Púť Rómov a púť mužov sa oficiálne toho roku ruší.

Farnosť je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a spravujú ju pátri redemptoristi.

Počiatky púte v tejto lokalite spadajú až do r. 1706, kde jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačuje toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. O počiatkoch Bratstva Panny Márie Karmelskej v Gaboltove sa dozvedáme z kánonickej vizitácie farnosti z roku 1749. Podľa nej bolo Bratstvo založené pred 40 rokmi zásluhou vtedajšieho farára. Podľa kánonických vizitácií v druhej polovici 18. storočia boli púte integrálnou súčasťou duchovného života veriacich z Gaboltova a blízkeho okolia.

Na gaboltovskom kopci stál pôvodne karmelitánsky kláštor. Karmelitáni tu založili Bratstvo Škapuliarskej Panny Márie. Gaboltov je známy aj tým, že sa tu od roku 1993 koná celoslovenská púť Rómov. Podľa svätovojtešskej tradície cez Gaboltov prechádzal koncom 10. storočia svätý Vojtech. S družinou sa občerstvil pri studničke, nad ktorou bola v roku 997 postavená kaplnka. Jej dnešná podoba je umocnená klasicistickým obrazom, predstavujúcim sv. Vojtecha, ako požehnáva gaboltovský prameň vody v prítomnosti dvoch benediktínskych mníchov.

Starobylej svätovojtešskej tradícii zodpovedá aj gotický kostol sv. Vojtecha z druhej polovice 14. storočia, ktorý bol v roku 1715 barokovo upravený. Pútnici sa do tohto kostola chodia modliť predovšetkým k bočným oltárom, kde sú obrazy čenstochovskej Panny Márie a Panny Márie Karmelskej.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021