Ako je to s povinnosťou nosiť rúško pre kňazov pri svätej omši

TK KBS, mk; pz | 24. 06. 2020 16:48Bratislava 24. júna (TK KBS) Viacero kňazov sa na KBS obrátilo s otázkou, ako je to v súčasnej situácii s povinnosťou nosiť rúško pri slávení svätej omše. V odpovedi na túto otázku možno konštatovať nasledovné.

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5091/2020 zo dňa 19. júna 2020, sa povinnosť nosenia rúšok nevzťahuje na zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre (prípadne na zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám). Z toho možno vyvodiť, že povinnosť mať na tvári rúško sa pri slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb vzdialený aspoň dva metre. Kňazov, ktorým nosenie rúška pri celebrovaní bohoslužieb spôsobuje ťažkosti prosíme, aby v presbytériu zabezpečili dvojmetrový odstup ostatných osôb. Ak je v chráme možnosť toto pravidlo dodržať, nemusí mať kňaz pri slávení bohoslužby na tvári rúško. Samozrejme, je potrebné si rúško nasadiť minimálne počas rozdávania svätého prijímania, lebo vtedy kňaz prichádza do bezprostredného kontaktu s veriacimi. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško naďalej platí.

Martin Kramara, hovorca KBS[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023